AFA Escola Joan Miró

Associació de famílies d'alumnes de l'Escola Joan Miró

Date

1 de desembre de 2023

Neix la Comissió Digital a l’Escola Joan Miró

Smartphones i adolescència: s’emprèn una iniciativa ciutadana per regular el seu ús i neix la Comissió Digital a Joan Miró

© 2024 AFA Escola Joan Miró — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑