REUNIÓ ASSAMBLEÀRIA ORDINAL DE L’AMPA JOAN MIRÓ

10 d’Octubre de 2022 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegades, representats de les comissions i famílies. En total, al voltant de 26 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’acta anterior

2.Informacions de l’escola a càrrec de Mª Eugènia Cantos. 

3.Aprovació del tancament comptable del curs 2021-22 i aprovació dels pressupostos de l’AMPA pel curs 2022-23.

4.Actualització dels càrrecs dins de Junta de l’AMPA.

5.Situació actual del Menjador i del Temps de migdia: monitoratge de CET10. 

6.Pla de comunicació AMPA: principals novetats per al curs 2022-23

7.Com ens volem dir en el futur? AMPA, AFA, AFI? Actualització dels Estatuts de l’AMPA.

8.Informació Comissions de l’AMPA

9.Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior

No hi ha esmenes a l’acta anterior i queda aprovada.

2. Informacions de l’escola a càrrec de Mª Eugènia Cantos

S’expliquen els següents punts: calendari, equip docent, mobiliari i equipaments, projectes d’escola, nous currículums, avaluació i educació en valors centrant-nos més en la resolució de conflictes.

 • Calendari:

Jornada intensiva durant tot el mes de setembre. Valoració molt bona, treballar amb l’alumnat només al matí facilita el temps de treball perquè a la tarda estan els infants més cansats. La jornada intensiva es reivindica des de fa temps pel professorat.

S’ha reduït una hora lectiva al dia pel fet d’haver iniciat el curs una setmana abans. En hores de classe hi ha pràcticament les mateixes que l’any passat.

Malgrat la calor tot ha funcionat força bé. Els ventiladors que va prometre el Consorci d’Educació de Barcelona no van arribar. Una família va fer una donació de 12 ventiladors i l’escola n’ha comprat 16 més i així s’ha pogut salvar la calor (dos per classe que donen al pati, perquè un no era suficient). 

Molts monitors i monitores eren nous i alguns havien de marxar a les seves feines de la tarda i s’ha respost perfectament. No s’han donat tants conflictes com els que poden haver al juny, en la jornada intensiva de final de curs. Al monitoratge se’ls ha fet llarg perquè era una hora més, però en general hi ha una valoració molt positiva.

El més probable és que el curs vinent es mantingui el mateix calendari i segur es podrà millorar d’un curs a l’altre.

 • Equip docent:

29.5 mestres (2 menys que l’any passat, que eren reforç COVID). Els sindicats de mestres han aconseguit un pacte d’ampliació de plantilla en una persona per centre, però a partir del gener de 2023. Aquesta persona s’envia per guanyar una hora complementària que s’havia perdut a 2013 (temps per reunions, formació, preparació de classes, etc). El curs passat es va recuperar una d’aquestes hores i aquest curs es recuperarà l’altre. La persona que vingui reforçarà el que calgui i pel curs vinent ja s’organitzarà tot des de l’inici.

PAE (Personal d’Atenció Educativa): la TEI, l’Educadora d’educació especial per SIEI, auxiliar d’educació especial, 50 h de vetlladora (que és del Departament i que es la serveis Fundesplai i ara tenim 3 persones) S’han guanyat 5h més de vetlladora.

Aquest curs es fan dues formacions: Escoles per la Igualtat i Ciències i avaluació. Són formacions en horari de tarda. Aquest curs s’intentarà incloure a l’AMPA de l’escola en el tercer curs d’Escoles per la Igualtat.

 • Mobiliari:

El curs passat es va millorar i renovar el mobiliari d’I3 i d’I4.  Ara al novembre arribarà el nou mobiliari per I5 i també tindrem panells interactius que substituiran les pantalles i les pissarres. El més probable és que els panells arribin a finals de curs i s’aprofitin pel curs vinent.

Es dota de mobiliari els espais que no són aules (o no fan aquesta funció de manera habitual): aules de reforç, passadissos i vestíbuls més funcional per poder treballar també en aquests espais.

Terrasseta: s’habilitarà a través del programa Escoles + Sostenibles. Volen que la terrasseta del segon pis sigui espai de lleure amb bancs tipus pic-nic, amb plantes, i un àgora per poder fer classe allà, assemblees….espai més de treball i de lleure.

RàdioMiro: es dotarà de material nou amb el premi de l’any passat i per poder millorar l’edició que es feia ara amb els mòbils del professorat.

 • Projectes de l’escola

REMA (Reutilització de llibres i Material). Projecte cooperatiu per al foment de la reutilització dels llibres, dels materials didàctics i dels materials digitals. Forma part del projecte educatiu del centre des del curs 2005-2006. 

Consell d’Infants. Dos alumnes representants de cada curs, de 3r a 6è, es reuneixen periòdicament amb la persona coordinadora que dinamitza els temes a tractar. Cada representant traspassarà la informació a l’assemblea de cada classe. 

Escoles + Sostenibles. Aquest projecte, amb el REMA i l’hort escolar, ajuden al propòsit de conscienciar als infants, i a tota la comunitat educativa, sobre la cura del medi ambient. Aquest curs continuem el projecte Renaturalitzem l’escola: tornem als orígens.

El Camí Amic. És una iniciativa de l’Escola que s’ha transformat en un projecte comunitari, d’educació en valors cívics i mediambientals, promogut des de l’any 2000 per una xarxa d’escoles públiques i entitats dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. Aquest any es celebrarà el 20é aniversari, cancel·lat en el seu moment per la pandèmia.  

La fruita a l’escola. Durant el curs escolar, una setmana de cada mes, es distribuirà fruita i verdura seleccionada en funció de l’estació de l’any, la proximitat de producció i la qualitat.

L’hort a l’escola. És un projecte que des del curs 2021-22 està gestionat per l’alumnat de 5è de primària amb l’objectiu de promoure una consciència de cura i respecte per les plantes i una educació ambiental. L’hort de l’Escola és un bon recurs pedagògic per adquirir coneixements de les plantes a través de la pràctica i l’observació. 

Padrinatge lector. L’alumnat 5è i 6è fan de padrins/es de lectura als alumnes de I5 i 1r de primària amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura i la creació de vincles emocionals. 

Ràdio Miró. La ràdio és una eina per treballar el llenguatge oral i escrit a l’escola. Mitjançant aquest podcast mensual, l’alumnat de Cicle Mitjà mostra algunes de les activitats que treballen a l’aula. S’ha pogut comprar nou equipament, més professional, gràcies al premi del concurs que van guanyar el curs passat. 

Petits talents científics. Hi participa 4t de primària i es vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències. 

Congrés de ciències. És un programa que té com a objectiu promoure l’experimentació i la recerca científica a la primària a través de l’aplicació del mètode científic. 

La Jornada de la No violència i la Pau. Al voltant del 30 de gener i emmarcat en el treball educatiu que es duu a terme al llarg del curs, es treballen els temes relacionats amb la resolució de conflictes i la justícia social. 

Setmana Cultural. Al voltant de la Diada de Sant Jordi s’inicia la Setmana Cultural amb la fira literària i els tallers de cada cicle. L’escola obre portes a les famílies per tal de mostrar les exposicions dels treballs de l’alumnat. Aquest projecte reflexionarà sobre el vincle entre el cos i l’art. 

GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme). L’objectiu d’aquest projecte és l’ús de la llengua estrangera com a vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques i com a un mitjà per treballar continguts específics d’altres temàtiques, a la vegada que permet ampliar el coneixement d’una llengua que no és la pròpia. 

Cantània. Activitat participativa organitzada per l’Auditori. Les escoles treballen una obra durant l’any amb tres sessions de formació obligatòria per al professorat. El gran final és la interpretació dels alumnes, una experiència musical inoblidable damunt de l’escenari.

Gimcana final de curs. Tots els nens i les nenes de l’Escola participen en una gimcana organitzada per l’equip de mestres especialistes de l’àrea d’educació física. Es realitzen diferents propostes de caire esportiu i amb varietat de dinàmiques. L’alumnat de 5è i 6è coordinen les activitats i ajuden als més petits. 

 • Nous currículums

Hi ha hagut molta discussió entre la comunitat educativa per la implementació amb tan poc marge de temps. Es van aprovar el 27 de setembre, amb els curs ja començat. No és un canvi de llei sinó que és un Decret (175/2022 de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica). Engloba des de 1r fins a 4t d’ESO. Bàsicament, canvia la nomenclatura, però el rerefons a treballar és el mateix. Canvia el com se’ls ensenya i quines són les competències bàsiques a treballar.

Es basa en 6 vectors que han d’estar presents en totes les àrees de coneixement:

Podeu llegir les claus del nou currículum i ampliar informació sobre cada un dels vectors, en aquest enllaç: https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/

Tot l’alumnat de primària farà 5h setmanals de treball competencial globalitzat, basat en projectes i tallers. No es fan assignatures o matèries com a tal, sinó que es van introduint les diferents matèries dins d’un fil conductor en un projecte, que neix dels propis alumnes, partint de: preguntes investigables, situacions quotidianes, reptes o problemes. Després, el professorat s’assegura que el contingut d’algunes àrees s’assoleixin amb un treball concret, una cosa no treu l’altre.

 • Avaluació

Amb el nou currículum canvia també la manera d’avaluar l’alumnat. L’alumne ha de ser conscient del seu aprenentatge, ha de saber on està i què necessita per avançar. S’autoregula i pren decisions. El professorat dona feedback i eines per avançar.

Trobareu més informació sobre les noves avaluacions en la infografia d’aquest enllaç: https://drive.google.com/file/d/1CNwKYOsHOM04visZ8wEb4vilKjN3ebk0/view

A Educació infantil: Dos informes qualitatius a l’any.

A Primària: Es farà un primer informe qualitatiu al final del primer trimestre; al final del segon trimestre s’entregarà un informe “coavaluatiu” que inclourà la veu de l’alumne i a final de curs un informe qualificatiu (és a dir, amb “notes”: NA, AS, AN i AE, No assolit, Assoliment satisfactori, Assoliment Notable i Assoliment Excel·lent, respectivament).

“Si sabem que l’alumne/a aprèn, la nota és el de menys” Neus Sanmartí.

Avaluació de centre: Les escoles faran una avaluació del nivell de català oral, el març amb els alumnes de 6e També s’agafarà una mostra d’escoles (encara no podem saber si l’escola participarà) per avaluar la competència oral de castellà i anglès, també durant el mes de març. 

 • Educació per a la convivència

 L’objectiu és treballar valors d’igualtat i respecte.

 • Educació emocional, el treball en valors i la resolució de conflictes mitjançant l’espai de les tutories a cada classe.
 • Davant un conflicte, el canal de comunicació de les famílies amb l’escola serà el tutor o tutora de l’infant implicat, que ho treballarà amb aquest i la resta del grup.
 • L’escola busca una resolució restaurativa, ja sigui material o sigui relacional per conflicte amb algun altre persona del centre. Volen que els nens i les nenes es relacionin de forma més correcta entre ells i amb els adults. Estan en període d’aprenentatge i se’ls acompanya. 

Torn de preguntes amb la directora: 

Pregunta: Es farà el Dansa Ara?

Resposta: Sí, es farà a l’Estadi Olímpic

P: Lectura i escriptura nivell? Com s’implementa o es valora el nivell?

R: En el nou currículum no es fa èmfasi concret en lectura i escriptura. Tots els aprenentatges són maduratius i s’acabaran desenvolupant abans o després. El mestre, tenint en compte cada infant en el seu nivell, dona el feedback i les eines per a que avanci. Es creen situacions de lectura i escriptura a l’aula on cada criatura té el seu ritme i la seva manera per arribar. 

P: Consells per a decidir l’institut quan un infant acaba sisè?

R:  S’acompanya a l’alumnat durant les jornades de portes obertes dels instituts, que complementen les reunions informatives amb les famílies de 6é.

P: Metodologia amb els nous canvis de curriculum?

R: Es treballa amb l’alumnat amb uns aprenentatges no “compartimentats”. I no s’ha de deixar ningú enrere! A partir de I4, activitats de picar la síl·laba, han de conèixer el codi de comunicació, que es un procés que pot ser diferent per a cada infant. Després comencen a escriure alfabèticament, que vol dir que posen lletres, o bé alguna de les que conforma una síl·laba i en altres moments totes. Arribats a primària, molts ja coneixen les lletres de cada mot, encara amb lletra de pal. Ja no es fa allò de la lletra lligada perquè després no la tornaran a veure mai més. 

3. Aprovació del tancament comptable del curs 2021-22 i aprovació dels pressupostos de l’AMPA pel curs 2022-23.

Les dades estaran a disposició de les famílies que els vulguin consultar.

 • Presentació comptes 2021-22

Els comptes es desglossen repartits en àrees 

General Temps de migdia: Es tanca l’any en positiu 3570,14€. 

Acollida: es tanca en positiu amb 3649,40€

Reforç escola: són els ingressos que fem en nom de l’escola, quan l’escola no té “potestat” per fer el cobrament (sortides i material). Es tanca l’any en negatiu amb -589,92€

Quota de l’AMPA: es tanca en negatiu -1.425,76€

En números globals hi ha un resultat en positiu de 5.189,07€

Se sotmeten a aprovació els comptes de l’any passat i no hi ha ningú en contra: Queden aprovats

El detall d’aquests comptes estaran disponibles fins al 30 de novembre al següent enllaç i, si es volen consultar posteriorment, caldrà sol·licitar-los a través del correu serveis@ampajoanmirobcn.cat

 • Presentació Pressupostos 22-23

Previsió d’ingressos Temps de migdia: 456.857,22€

Previsió de despeses Temps de migdia: 456.846,70€

Saldo final Temps de migdia: 10,53€

Acollida: previsió de resultat en positiu amb 3.075,25€

Reforç escola: previsió de resultat en positiu de 2.681,78€

Quota de l’AMPA: previsió de resultat en positiu 322,15€

Es concreta el servei de picnic i s’explica com funcionarà aquest curs aquest apartat. S’ha donat explicació ja en les reunions d’inici de curs amb el professorat. Acció que es complementa amb la pujada de 0,10€ del preu de menjador dels professorat i monitoratge que es queden a dinar a l’escola.

Es preveu un resultat positiu en l’exercici 2022-23 de 5.839,71€

Se sotmet a aprovació el pressupost del curs 2022-23 i no hi ha ningú en contra: Queda aprovat.

El pressupost estarà disponibles fins al 30 de novembre al següent enllaç i, si es vol consultar posteriorment, caldrà sol·licitar-ho a través del correu serveis@ampajoanmirobcn.cat

Torn de preguntes amb Moisès Castillo sobre els comptes de l’AMPA

P: Es preveu que l’AMPA tingui partida econòmica per ajudar a l’escola a millorar infraestructures? Calor, persianes, etc.

R: La infraestructura depèn del Consorci i cal pressionar per aconseguir el que necessiten els nostres infants. Es proposa formar una comissió específica per combatre aquesta calor i treballar per aconseguir canvis de cara al maig-juny que tornarà la calor. S’acorda que la comissió hauria de tenir un abast més general i tractar sostenibilitat i emergència climàtica. 

P: S’ha contemplat en el pressupost del menjador el pes de la inflació i l’encariment dels aliments bàsics que es preveu pels pròxims mesos?

R: Sí, però si es passa del que hi ha en pressupost no hem de patir per una baixada de la qualitat dels productes, s’aprofitarien altres fons remanents de l’AMPA. 

4. Actualització dels càrrecs dins de la Junta de l’AMPA. 

La Cristina Diaz assumeix el càrrec de Secretària per dimissió de l’Ana Belmonte de la Junta de l’AMPA. La Lilianne Marcó també deixa el seu càrrec com a vocal.

Donada la representació actual i la manca de paritat de gènere (3 homes / 1 dona) es fa una crida perquè altres mares de l’escola s’incorporin a la Junta (substituint a més, les dues persones que han dimitit). 

En parlar de paritat, es demana que es treballi en millores que afavoreixin la participació i representativitat a l’escola segons les dades estadístiques de la diversitat cultural de la que gaudim. Caldrà accions per a captar l’atenció d’aquestes famílies i poder anar introduint-les a la comunitat de l’escola i de les famílies.

En definitiva, tant la Junta com les reunions de l’AMPA han de ser representatives de la diversitat de la comunitat escolar. 

5. Situació actual del menjador i temps de migdia: monitoratge de CET10.

Referència a les novetats del menjador explicades a les reunions d’inici de curs que ja estan penjades a la web. Valoració de les reunions de presentació de CET10 a les famílies que ja s’hauran fet. 

Les novetats principals novetats del menjador i de temps de migdia són:

 • Entrada de CET10 com a empresa gestora del temps de migdia (és a dir, gestionen els monitors de menjador i altres activitats durant aquelles hores, la cuina continua sent gestionada directament per l’AMPA).
 • Calendari d’activitats mensual per cursos pel temps de migdia.
 • Opció de menú vegetarià
 • Oferiment de Pic-nic a les sortides i excursions de tot el dia.

A les xerrades de CET10 hi ha hagut una assistència molt baixa (10 famílies a I3, 10-12 families a I4-I5, 5 famílies a 1r-2n, i 2 a 3r-6è). Cal preguntar a les famílies si és perquè ja creien que disposaven de la informació per la tramesa de butlletins o si tenen algun dubte més que creguin que hem d’informar en propers butlletins. 

6. Pla de comunicació AMPA: principals novetats per al curs 2022-23

Explicació dels canvis per a aquest curs: dates i funcionalitat de les reunions de l’AMPA, web AMPA, butlletí, actualitzacions grups de whatsapp.

 • La web de l’AMPA és el reservori on tindrem tota la informació a consultar. 
 • La comunicació que es generi es farà arribar també a través del butlletí mensual  on es recollirà el menú, informacions i calendari d’activitats de l’espai de migdia, informacions de les comissions sobre comunicacions a fer a les famílies o demandes que tinguin i un calendari amb les dates més rellevants per ajudar a les famílies a seguir els esdeveniments de l’AMPA. 
 • A banda del butlletí es podran enviar altres comunicacions per correu electrònic com convocatòries a reunions de l’AMPA, informacions importants i/o urgents que calgui comunicar a les famílies, etc. 
 • Tot i que es prioritzarà l’enviament d’informació per correu electrònic, també s’utilitzarà whatsapp per a recordatoris i per a informacions “d’avui per demà”.

Feedback a les famílies: Bústia única a través de serveis@ampajoanmirobcn.cat El Jose Tapias, l’administratiu de l’AMPA, distribuirà els correus electrònics rebuts a les comissions segons temàtica de consulta. A les reunions de l’AMPA es farà un recull de les queixes i preguntes fetes a través d’aquesta bústia per si aquesta informació és important a altres famílies.

Les reunions de l’AMPA seran presencials amb acollida de 18:30-20:30h i es faran 5 a l’any: octubre, desembre, febrer, abril i juny. Es faran en dies diferents de la setmana (de dilluns a dijous).

Com la part més informativa ja es tindrà per butlletins o a la pròpia web la finalitat principal de les reunions serà poder debatre, comentar o discutir sobre les temàtiques que necessitin les famílies.

Intentarem que a cada reunió presencial de l’AMPA hi hagi mínim una portaveu de cada comissió i un delegat/ada de cada curs.

Grups per Whatsapp. Es mantindran els grups i es vol que ja tinguin la informació penjada a la web i que el recordatori al whatsapp sigui un recordatori ràpid i amb l’enllaç a la web. Es pretén evitar els missatges llargs al whatsapp i haver d’anar buscant la informació enmig de moltíssims missatges i comentaris.

7. Com ens volem dir en el futur? AMPA, AFA, AFI? 

El concepte de família ha evolucionat a la nostra societat i ens ha enriquit gràcies a les tipologies diferents de famílies que convivim. Mica en mica, la denominació de les associacions de famílies a les escoles ha anat canviant adaptant-se a aquest canvi de nomenclatura més integrador i cal que reflexionem com escola sobre el nostre nom, el que representa i el que implica canviar-lo.

 • Què significa i què simbolitza cada sigla? 

AFA –  Associació de Famílies d’Alumnes

AFI –  Associació de Famílies d’Infants

 • Com es diuen les associacions del voltant?

AFA – Escola Llorers, Escola Xirinacs, Escola Auró, Escola Diputació, Escola Ferran Sunyer

AFI – Escola Entença, Escola Francesc Macià

En futures reunions s’hauria de debatre i votar el nom de la nostra associació (si mantenim AMPA o passem a fòrmules com AFA o AFI). Tot i això, el canvi no seria immediat doncs caldria actualitzar els estatuts, el domini de la web, etc. 

Val a dir, que ja s’ha posat en marxa una actualització dels Estatuts de l’AMPA. Comptarem amb l’assessorament de Torre Jussana (Centre de serveis a les associacions) i caldrà famílies que vulguin ajudar a impulsar el projecte aquest curs per valorar poder fer el canvi pel curs 2023-24. 

De la mateixa manera, el domini www.afajoanmiro.cat ha estat adquirit per Cristina Díaz durant un any, en previsió d’un possible canvi (hi ha altres escoles Joan Miró a Catalunya!)

8. Informació Comissions de l’AMPA

Arribem al final de la reunió, acaba el temps d’acollida i es prefereix acabar la reunió donat que tota la informació a exposar es pot trobar a la web o a la mateixa acta de la reunió.

Comissió de Menjador: Ja explicat en el punt 5 de l’ordre del dia

Comissió de Comunicació: Ja explicat en el punt 6 de l’ordre del dia

Comissió de Festes: es reprenen les festes de l’escola en el format pre-pandèmia. Gaudirem de la nova Festa de l’AMPA prevista pel 22/10/22, la festa de benvinguda d’I3 i reprendrem la xocolatada de l’AMPA al gener i la festa de Carnaval al pati de l’escola.

Projecte de neteja de l’espai de l’AMPA de la tercera planta. S’accepten voluntaris per a ajudar.

Comissió de Relacions externes: Aquesta comissió continua treballant en la pressió al consorci en el marc de la Revolta Escolar. Els talls aquest curs seran mensuals i començaran el primer divendres de novembre. 

Comissió d’Extraescolars: S’han anat enviant informacions de la comissió i es pot trobar a la web de l’AMPA.

Comissió de Convivència: La comissió de convivència ha proposat cinc xerrades al llarg del curs sobre els temes que van ser més votats / proposats per les famílies en una enquesta realitzada el curs 2021-22. Les temàtiques seran les següents i les dates s’aniran anunciant durant al llarg del curs: Educació emocional per a tota la família; Resolució de conflictes o comunicació no violenta; Antirracisme; Acompanyament en el desenvolupament sexual i afectiu dels infants; Diversitat familiar. 

9.  Precs i preguntes

Es planteja de nou el tema de la comunicació de l’AMPA per fer arribar a les famílies el treball i les necessitats. Es recull la demanda i es continuarà treballant.