REUNIÓ MENSUAL AMPA MAIG 2022

17/05/2022 a les 20:00

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegats i famílies. En total 13 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovació acta anterior

2. Renovació de la Junta de l’AMPA

3. Estat de l’externalització del monitoratge del temps de migdia

4. Informacions de les comissions de l’AMPA

5. Precs i preguntes

1. Aprovació acta anterior.

No hi ha esmenes a l’acta anterior i queda aprovada.

2. Renovació Junta

La Marcela acaba aquest any a l’escola i deixa el càrrec de Presidenta de l’AMPA. Ja s’ha comunicat la nova constitució del Moisés com a Vicepresident i assumirà el càrrec de President a partir de setembre de 2022. De moment, continuarà l’Ana com a secretària i la Lilianne com a vocal. El Gerard (vocal) i David (Tresorer) ho deixaran per donar pas a relleu.

El Jose Herrera, pare de P3, cobrirà la vacant de Tresorer que deixa el David. El Jose, administratiu de l’AMPA, està encara amb les setmanes de permís per paternitat, però tan aviat acabi al juny, es faran les trobades pertinents per posar al dia i traspassar informació i coneixements al Jose Herrera per part de tothom. Així, al setembre, el Jose Herrera passaria a formar part de l’AMPA com a Tresorer.

Es busca també perfil per a substituir el càrrec de Secretària per afavorir la renovació a la vegada dels membres imprescindibles de la Junta i afavorir també la cohesió de grup.

3. Estat procés externalització monitoratge

Com se sap, un dels mandats de la Junta d’aquests darrers 3 cursos era l’externalització del servei de monitoratge. Aquest any, amb la previsió de la jubilació de la Susana al novembre d’aquest any, es va fer la crida i 5 empreses es van presentar amb projecte i pressupost. Dimarts passat es va fer una reunió de la comissió de menjador per escollir 2 empreses dins del pressupost i amb un projecte que encaixés perfectament amb l’escola i el que volem com a famílies. Les dues finalistes van ser We Play i Cet 10.

Aquestes dues empreses es van proposar a la Comissió del temps del migdia del Consell Escolar (amb representació de direcció, professorat i famílies) i es va escollir CET 10 com a empresa per gestionar monitoratge de l’espai de migdia el curs vinent.

El Consell Escolar, en la reunió que mantindrà aquest dijous, ratificarà que la cessió de l’espai de migdia es fa a l’AMPA pel curs vinent. Això comporta que no ens cal esperar a dijous per saber comentar-ho a personal i demà dimecres es notificarà oficialment a l’equip de monitoratge que CET 10 és l’empresa escollida.

Cet 10 porta diferents escoles amb cuina+monitoratge, servei de monitoratge sol i diferents esplais per tota Barcelona. La setmana vivent s’organitzarà una reunió amb la direcció de l’empresa, la Cap de coordinació i personal de RH per a explicar a l’equip què suposa la subrogació, a qui s’hauran de dirigir pels dubtes que els sorgeixin i resoldre dubtes que puguin sorgir entre el personal de monitoratge pel canvi. El personal fix podrà continuar si així ho decideixen.

Formalment, la subrogació començarà a principis de setembre. Volen fer palès que l’AMPA no perd en cap cas la possibilitat d’influir en tallers, activitats, formació, dinàmiques de col·laboració i demandes a l’empresa. Hi haurà reunions periòdiques AMPA-CET 10 per fer seguiment de la gestió de l’espai de migdia. El contracte es fa per un any prorrogable i tenim la possibilitat de no renovar per decisió unilateral i poder escollir una altra empresa si no estem contents amb la gestió de CET 10.

4. Informació altres comissions

RELACIONS EXTERNES

Kidical Mass. Diumenge 15 es celebrar la 1a Kidical Mass de Catalunya a Barcelona i va ser tot un èxit!! S’ha distribuït el vídeo resum de la pedalada.

Talls del mes de juny. No se sap quin dia es farà finalment. Com el dia 3 és de lliure disposició i el dia 10 és el sopar de 4t i no es vol interferir, quedaria el dia 17, el darrer divendres del curs, i s’està valorant. De cara al curs vinent, cal mantenir la participació per a la Revolta Escolar perquè és un moviment al que cada cop hi ha més ciutats del món que se sumen i que cal no aturar per fer força conjunta. Encara queda molt per aconseguir l’entorn que volem!

EXTRAESCOLARS

Hi ha incorporacions noves de famílies de P3. S’ha mantingut ja una reunió amb les famílies que ja estaven a la comissió per fer traspàs d’informació i experiència. De cara al curs vinent no es podrà afegir extraescolars noves, però es començarà el curs amb l’objectiu de poder incorporar noves extraescolars de cara al curs 23-24.

CONVIVÈNCIA

La comissió està bastant aturada en aquests moments, esperant a poder desplegar més accions el curs vinent.

FESTES

Talls de cruïlla. El proper tall l’hauria d’organitzar 5è després de la crida que es va fer al març, però, igual que en 2n i 3r, no ha hagut resposta per part de les delegades i delegats del curs i deduïm que no s’encarregaran de dinamitzar el darrer tall de cruïlla. Es fa una valoració una mica en clau de decepció perquè no es veu l’esperit de secundar a la comissió d’externes amb les reivindicacions de la Revolta escolar. L’entorn que s’aconseguirà per l’escola l’acabaran gaudint tots els infants i famílies de l’escola i clar respondre a les crides de l’AMPA per donar suport.

Gegants. Diferents famílies, però la majoria de P4, s’han engrescat amb els gegants i volen encarregar-se de les sortides amb les colles geganteres i de poder passejar els gegants i capgrossos en les celebracions a l’escola. Es valora molt positivament aquesta participació i s’agraeix a aquestes famílies aquest entusiasme.

Per altra banda, la comissió de festes ens vam reunir dissabte per preparar el calendari de festes del curs vinent i intentarem engegar la nova festa de l’AMPA per mitjans d’octubre. S’ha parlat amb direcció per tenir vistiplau i s’avisarà a les comissions abans que acabi aquest curs per definir què necessitarem de cadascuna.

Per a qui no ho recordi, la festa de l’AMPA pretén ser una festa de benvinguda d’inici de curs on comissions, Junta, delegats i membres del consell escolar tinguin un espai on mostrar a les famílies la feina que desenvolupen, puguin trobar famílies amb perfils per participar a l’AMPA i ajudi a “fer escola” ja des de l’inici de curs.

Es demanarà la participació de diferents cursos per dinamitzar espais d’entreteniment per als infants, també servei de bar de 6è per a començar el recapte pel viatge de final de curs i és possible que es pugui comptar amb les monitores de les extraescolars d’adults per fer una prova gratuïta  per a aquelles famílies que ho desitgin.

Famílies de 6è

Les famílies de sisè normalment intenten dinamitzar diferents accions per a que els diners a pagar siguin com menys millor. El viatge costa al voltant de 300€ per alumne i aquest any s’han recollit prop de 7000€, import que quasi arriba a la meitat de l’import a pagar per les famílies. Ara s’està acabant de vendre samarretes i demés articles que queden, però cal que les famílies comprin per ajudar a abaratir el cost final. Com a informació, no hi ha cap família que per raons econòmiques no vagi al viatge, però no totes les famílies tenen tanta solvència per a afrontar-ho còmodament. Es demana un darrer esforç a les famílies de l’escola: cal comprar sobretot samarretes perquè s’ha fet una inversió molt gran i quedaran moltes samarretes per vendre.

Aquest divendres també comença la venda de tiquets pel sopar de 4t, hi haurà paradeta de 6è i berenars i les famílies de 6è són conscients que se sumen molts diners a desprendre’s per part de les famílies entre les diferents propostes el mateix dia.

P: Si alguna família no pot pagar, s’ajuda per part de l’escola o l’AMPA?

R: Si cal, les famílies amb dificultats es comprometen a pagar una part i la resta es pot rebre per part de serveis socials, l’escola, es reparteix entre les famílies, alguns albergs ofereixen places lliures i segons les circumstàncies conegudes de les famílies per l’administració, també es rep ajuda.

Tema preinscripció de sisè. L’any passat, els Consorci va decidir que l’alumnat de Joan Miró i Diputació es quedaven només amb dos instituts adscrits, deixant altres instituts, com l’Auró, que tenen una moratòria i poden escollir entre fins a 5 instituts.

Tant en l’Ernest Lluch com en el Viladomat ha hagut sobredemanda de preinscripció i s’han quedat al voltant de 10 alumnes del Joan Miró fora i sense plaça en aquests dos instituts. Ara haurien d’anar a centre no adscrit, però passaran per darrere dels alumnes d’altres escoles que, tot i que sigui la seva segona opció, sí que tenen aquests centres com adscrits i tenen preferència. Hi ha 50 alumnes d’altres instituts del barri que tenen adscrit el Maragall coma institut i que passarien per davant dels 10 alumnes del Joan Miró.

El Síndic de Greuges l’any passat ja va detectar un greuge per aquesta situació i aquest any ja està recopilant dades i està al cas de la situació. Sortirà una primera assignació de places el dia 10 de juny, però les places d’alumnes amb NEE es resolen a setembre, amb el que poden haver molts moviments fins el mes de setembre d’alumnat per escollir institut. Com a AMPA hem anat al Síndic per exposar aquest greuge comparatiu i exigir les mateixes condicions o, fer com l’any passat, i garantir plaça en centre adscrit sí o sí pels alumnes del Joan Miró.

Les famílies que s’han quedat fora del Viladomat, promogut per l’escola Auró, s’estan organitzant per demanar conjuntament al Consorci que obri un bolet al Viladomat. Però nosaltres com a AMPA no ens hem sumat oficialment perquè no ens sembla una bona solució pels nostres infants.

Respecte a dades, els números són més o menys iguals que l’any passat, però han reduït ràtio esperant que moltes famílies anessin cap al concertats i finalment no s’han acabat apuntant tantes com es pensaven. Per altra banda, es preveu una baixada de la natalitat molt forta i alguns instituts concertats han passat a públics, el que implica que s’ha d’anar reorganitzant les places en previsió d’aquests canvis. No obstant això, els càlculs que estan fent s’estan avançant molt a la situació real, ja que començaran a arribar els alumnes de les noves escoles Entença i Xirinacs en uns 3 cursos i això pot complicar la situació de places quan s’hi arribi.

Fins que a l’Auró, Llorers i Ferran Sunyer no s’acabi el transitori i acabin tenint només dos centres adscrits com nosaltres, caldrà estar sempre a sobre del Consorci i del Síndic de Greuges per a les afectacions que puguin tenir els nostres infants quan passin a secundària.

5. Precs i preguntes

P: L’horari de sortida de l’escola, quan es normalitzarà? Altres escoles surten en altres horaris

R: L’horari s’ha marcat entre Educació i Salut i no es pot modificar a mig curs. Amb el pla marc que es va presentar a setembre, s’han anat modificant alguns punts, però les entrades i sortides esglaonades no s’ha permès modificar. El que sí que va dir l’escola és que si alguna família tenia dificultats per a arribar abans, es farien càrrec dels infants fins l’arribada, entenent totalment aquesta dificultat per part de les famílies. Es preguntarà igualment al consell escolar d’aquest dijous.

P: respecte a la festa lúdico-esportiva, l’any vinent tornarà a haver-hi?

La festa lúdico esportiva ja era una festa amb molt poca concurrència els darrers cursos abans de la pandèmia. Pel curs 19-20, la comissió de festes volia proposar una lúdico esportiva reduïda a un dia d’activitats per tal d’afavorir la participació de les famílies, però, amb l’arribada del Covid-19, la lúdico no es va poder celebrar. A posteriori, la comissió de festes ha decidit no incloure la lúdico esportiva en el calendari de festes de l’escola i té la il·lusió d’organitzar la Festa de l’AMPA. Aquesta festa, distribueix millor les trobades de tots els cursos i permet tenir una festa per a totes les famílies en el primer trimestre, que fins ara no n’hi havia, i equilibra trimestres amb la festa de carnaval de P5 al segon trimestre i el sopar de 4t al tercer trimestre.

P: Punt negre en el circuit per arribar a l’escola de les famílies que venen de l’altra banda del  carrer Tarragona. Abans de poder passar d’un costat a l’altre, hi ha i un petit pas de vianants que està mig tapat per unes cadires d’una terrassa i per un arbre, i que, a més, és un pas petit que no es veu, on es creua el carril bici i on circulen patinets que van molt ràpid, on es creen situacions tenses entre vianants i conductors de patinets i bicicletes (amb qui ha hagut més d’un conflicte amb insults inclosos), i on també hi ha un taller de cotxes que tampoc afavoreix circular per la vorera per les entrades i sortides dels vehicles del taller. La seguretat és molt millorable en aquell punt i caldria poder fer pressió.

R: La tècnica del Districte estarà aquest dijous a la reunió del Consell escolar per a que traspassi la informació al seu homòleg al Districte de Sants. Una altra recomanació és fer queixes individuals que denunciïn aquesta situació a través de l’app que té l’Ajuntament: “BCN a la butxaca”.