REUNIÓ MENSUAL AMPA JUNY 2022

21/06/2022 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegats, representats de totes les comissions i famílies. En total al voltant de 20 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovacó acta anterior

2.Estat externalització servei de monitoratge

3.Tancament etapa Junta actual

4.Pla de comunicació pel curs 2022-23

5.Felicitacions per la feina feta

6.Precs i preguntes

1. Aprovació acta anterior

No hi ha esmenes a l’acta anterior i queda aprovada.

2. Estat externalització servei de monitoratge

CET10 serà l’empresa encarregada de gestionar el servei de monitoratge el curs vinent. Com ja s’ha comentat en reunions anteriors, és una empresa amb àmplia experiència en servei de monitoratge i porta 10 escoles de BCN amb bones referències.

A setembre CET10 farà una sessió de presentació a les famílies per donar a conèixer l’empresa i el funcionament. Les reunions seran per cicles i s’oferirà acollida per a facilitar l’assistència de les famílies. Hi ha intenció de fer arribar la informació per escrit a les famílies abans de les reunions per avançar informació a afavorir resolució de dubtes que puguin tenir les famílies el dia d ela reunió.

La majoria de personal que treballa actualment a l’escola és subrogat per CET 10 i vindran nous monitors que substituiran a personal eventual actual que no continuarà (per decisió de l’empresa o del treballador). La coordinadora que tindrem ja ha visitat l’escola i conegut al Jose, l’administratiu de l’AMPA, i la primera impressió ha estat molt positiva.

Informacions respecte al servei de monitoratge que oferirà CET 10:

 • Hi haurà un monitor per cada grup classe com fins ara i es faran propostes de tallers i activitats. La participació en els taller no serà obligatòria, els monitors/es animaran a participar a tots els infants, però hi haurà alternativa per a qui no vulgui participar.
 • La distribució de tallers organitzats serà: de P3 fins a 3r hi haurà 4 dies de tallers proposats i 1 dia lliure que serà fix; de 4t a 6è 3 dies de taller proposats i 2 dies lliures que seran variables. CET 10 té cartera de tallers però han demanat a l’AMPA propostes: Escriptura en altres alfabets, gestió de les emocions, gestió de conflictes, meditació, jocs tradicionals, Jocs taula, expressió artística, lectura de contes, descobrir el món, ecologisme, zoologia (animals) bàsica segons nivell, gralles i timbals, cant coral, teatre (a partir de 4t), ball, taller de lectura, ioga o relaxació, estudi (a partir de 4t), ludoteca, alimentació saludable.

PREGUNTA: què es fa actualment? A P3 no hem tingut informació del que feien els nostres infants.

RESPOSTA: explicació del funcionament dels tallers pre-pandèmia i en pandèmia.

PREGUNTA: es regularà el temps de pantalla? Cal fer un seguiment exhaustiu perquè encara es donen casos de visionats no adequats a l’edat i massa quantitat segons el curs.

RESPOSTA: No està inclosa la “tele” en les propostes que s’han fet a CET 10. Però si succeeix, cal parlar amb el tutor/a de la classe.

 • Comunicació amb les famílies. La coordinadora de menjador tindrà una hora per atenció a les famílies i un correu de contacte a través del qual es podran concertar reunions amb ella per exposar-li el que es necessiti. A part de la pàgina web, el curs vinent tindrem una “newsletter” mensual per part de l’AMPA i inclourà informacions de l’espai de migdia, fotografies, explicació d’algun dels tallers realitzats etc.
 • Migdiada de P3. La proposta serà que s’incentivi a fer-la però que no s’obligui a cap infant que no vulgui dormir/estar descansant. Disposaran d’un lloc alternatiu on poder jugar en aquella estona.
 • Acollida matinal. Es manté de 7:45 a 9h. També serà gestionada per CET 10 i s’haurà de demanar de forma esporàdica a través d’un enllaç. Per imprevistos, rebrem la informació de com cal procedir.
 • Informes dels alumnes: ens lliuraran 3 informes a l’any, un per trimestre. Respecte als petits, es continuarà donant la informació de si dorm o no, quant menja diàriament…

PREGUNTA: Cómo podemos obtener información sobre la natación que hacen nuestros hijos/as?

R. La natación es una actividad que se realiza en horario escolar y hay que solicitar esa información a la escuela. Las medidas este curso aún se mantienen estructuradas como en pandemia y probablemente el curso que viene se volverá a la “normalidad”. A inicio de curso, hay que ver el plan organizativo que ofrece la escuela y se pueden recoger las dudas de las familias a través de los delegados de curso y exponerlas en la reunión que se comparte con la dirección en Octubre.

3. Tancament etapa Junta actual

Els relleus de l’AMPA són pels càrrec de Presidenta i Tresorer, que actualment eren ocupats respectivament per la Marcela de la Rosa i el David Alonso. Ocuparan definitivament els càrrecs el Moisés Castillo com a President i el Jose Manuel Herrera com a Tresorer. El càrrec de Secretaria, que actualment el té l’Ana Belmonte, es posa a disposició de les famílies per si alguna vol fer relleu i entrar amb l’equip de Junta renovat des de l’inici per afavorir cohesió de grup.

4. Pla de comunicació pel curs vinent

A partir del curs vinent es reprèn el funcionament pre-pandèmia. La web de l’AMPA serà el reservori on tindrem tota la informació a consultar. La comunicació que es generi es farà arribar a través d’una “newsletter” mensual on es recollirà informació del menú, informacions espai de migdia, informacions de les comissions sobre comunicacions a fer a les famílies o demandes que tinguin, un calendari amb les dates que es coneguin per ajudar a les famílies a seguir els esdeveniments de l’AMPA, etc.

A banda d’aquesta newsletter es podran enviar altres comunicacions per correu electrònic sobre convocatòries a reunions de l’AMPA, informacions importants i/o urgents que calgui comunicar a les famílies, etc. Tot i que es prioritzarà l’enviament de la informació per correu electrònic, també s’utilitzarà whatsapp per a recordatoris i enviaments.

Feedback a les famílies: Bústia única a través de serveis@ampajoanmirobcn.cat. El Jose, l’administratiu de l’AMPA, distribuirà els correus electrònics rebuts a les comissions segons temàtica de consulta. A les reunions de l’AMPA es farà un recull de les queixes fetes a través d’aquesta bústia per si aquesta informació és important a altres famílies.

Les reunions de l’AMPA seran presencials amb acollida de 18:30-20:30h i es faran 5 a l’any: octubre, desembre, febrer, abril i juny. Es faran en dies diferents de la setmana (de dilluns a dijous).

Com les reunions de AMPA fins ara eren mensuals i molta part era informativa, aquesta part d’informació no es repetirà a les reunions perquè ja es tindran a la newsletter i al reservori de la web. La finalitat de les reunions mensuals serà poder debatre, comentar o discutir sobre les temàtiques que necessitin les famílies.

Intentarem que a cada reunió presencial de l’AMPA hi hagi mínim una portaveu de cada comissió i un delegat/ada de cada curs.

Xats per Whatsapp. Es mantindran els grups i es vol que ja tinguin la informació penjada a la web i que el recordatori al whatsapp sigui un recordatori ràpid i amb l’enllaç a la web. Es pretén evitar els missatges llargs al whatsapp i haver d’anar buscant la informació enmig de moltíssims missatges i comentaris.

Els delegats cal que facin de mediadors entre les converses de classe, intentant reconduir aquelles informacions que es considerin surten de l’àmbit del xat.

5. Felicitacions per la feina feta

Es dona les gràcies a la Marcela per la dedicació i implicació durant els anys que ha estat de Presidenta i se li entrega un obsequi de part de l’AMPA.

6. Precs i preguntes

La Junta comenta aspectes importants de la reunió del Consell escolar del 16 de juny:

 • L’inici del curs escolar és el 5 de setembre i l’horari torna a ser de 9-16:30h. Les entrades es faran per la porta principal de l’escola per a tots els cursos.
 • L’inici de les extraescolars són el 12 de setembre.
 • P3 seran finalment 22 infants per grup.
 • Quotes de menjador: la Generalitat ha augmentat el preu diari màxim pel servei de menjador. Es permet pujar fins a 6,54 però nosaltres pujarem només fins a 6,42€. Suposa un increment anual que no arriba als 18 € respecte al curs actual (no arriba als 2€ mensuals) i és un increment per assumir l’increment del cost del menjar i l’actualització dels salaris del personal de cuina.
 • Extraescolars d’adults: AEE ofereixen zumba i des de l’AMPA s’ofereix ioga els dimecres. S’està treballant per reprendre el grup de batuca de l’escola, així com iniciatives de pares i mares de l’escola que volen disposar del pati de l’escola per a poder practicar esport.
 • El districte no tornarà a deixar taules i cadires al sopar de 4t perquè han hagut queixes per part dels veïns i no es prestarà a afavorir activitats que comportin conflictes veïnals.

PREGUNTA: el desglossament de les quotes mensuals de l’AMPA a qui cal demanar-lo?

RESPOSTA: es troba a la circular informativa de l’escola d’inici de curs, però es pot demanar informació concreta al Jose, l’administratiu de l’AMPA, a través de serveis@ampajoanmirobcn.cat

PREGUNTA: es podria fer classe de ioga la setmana vinent tot i que hagin finalitzat classes?

RESPOSTA: es preguntarà a la Susanna.

PREGUNTA: les reunions trimestrals de delegats que s’han vingut fent durant la pandèmia, es podran mantenir el curs vinent?

RESPOSTA: Es preguntarà a la ME. Trimestral és possible que no sigui possible, però igual sí una cada 6 mesos.

PREGUNTA: tendals del pati. Cal que es mogui ja des de setembre perquè no sigui un tema de corre cuita a finals del curs vinent. Han hagut cops de calor en alguns infants de l’escola. Per una altra banda està el tema de com afecta el canvi climàtic a les escoles, perquè molts arriben a 30 graus.

RESPOSTA: la ME ja ha fet la petició al Consorci i l’arquitecte va dir que vindria urgentment. La proposta ràpida del Consorci són carpes petites, però només és una solució a curt termini i no és el que volem. Tot el que requereix fer forats a la paret requereix el vistiplau del Consorci. Cal buscar altres organismes (Síndic o altres) per a pressionar. Hi ha escoles que estan per davant de nosaltres perquè tenen patis només de ciments, sense arbrat, etc. L’AMPA estarà al damunt del tema.

PREGUNTA: Va sortir una proposta a xarxa de coles per demanar conjuntament, en hi sumarem?

RESPOSTA: Sí.

COMENTARI: el problema també es troba dins de l’aula perquè les temperatures són molt altes i també cal ficar-s’hi en aquesta direcció.

PREGUNTA: Com podrem saber quins monitors continuaran?

RESPOSTA: ho sabrem al setembre perquè encara s’estan fent reunions entre treballadors i empresa.

PREGUNTA: el que ha passat amb aquest infant del Ferran Sunyer, com ho afrontem com a AMPA?

RESPOSTA: s’ha contrastat la informació i és un fet que ha succeït. El whatsapp va a tanta velocitat que no és possible a vegades controlar el que les famílies comparteixen en els grups de xats. Cal que delegats també eduquin a les famílies respecte a les publicacions que fan. Caldrà reunió a setembre de coordinació de delegats i delegats per a aclarir el paper de delegats, tasques i propostes per afavorir l’estructura de la comunicació. Una proposta seria un grup de difusió en el que no es pot establir debat al respecte i només es fa arribar la informació.

PREGUNTA: sorprèn que no s’estigui parlant com a famílies de què fer des de l’escola, tenim propostes?

RESPOSTA: Existeix el “camí amic” que són comerços als que l’infant pot anar a demanar ajuda en els trajectes cap a les escoles. Caldria que un gruix de famílies pogués desenvolupar-la i engegar-ho de nou i millorar-ho. Es passa full entre les assistents per apuntar-se al grup de treball.

COMENTARI: A banda, a l’escola també es podria encarar estratègies, solucions i treballar aquesta tema també a l’aula.

COMENTARI: Un altre tema que es va parlar a la reunió de Consell escolar va ser la formació per a les famílies i incloure-ho dins de les accions que faci l’escola. Així, les formacions que rep el professorat, podrà arribar també a les famílies per poder ensenyar-ho en la mateixa línia i sense crear alertes segons el tema.

COMENTARI: Enquesta de la comissió convivència. Vam contestar 200 i pico persones. Es van posar 5 temes tancats. Dels 5 temes, els majoritaris votats van ser: bullying; educació emocional, autoestima, salut mental; diversitat familiar (monoparentals, dos pares o dos mares, etc).

A setembre es tindrà una altra reunió amb la direcció per valorar alinear aquestes xerrades/tallers.  L’AMPA no disposa de recursos econòmics infinits i calen pares i mares de l’escola especialitzats en aquestes temàtiques per a desenvolupar-les voluntàriament.

COMENTARI: Accions de la comissió de menjador. La subvenció demanada per l’AMPA anirà a cobrir revisió de menús per nutricionista col·legiat i fer formació. Es podrà oferir menú vegetarià amb el compromís com a mínim d’un mes. També fer xerrada per part de nutricionista sobre informació nutricional, com complementar esmorzars, berenars i sopars, diferenciació de menús del basal als menús per al·lèrgies o restriccions per religió, etc i donar una opció d’alternativa de sopars genèrica que ajudi a estructurar els àpats diaris dels nostres infants.

COMENTARI: No arriba a P3 tota la feinada que l’AMPA fa en les reunions d’inici de curs. No som conscients d lo potent que és l’AMPA de l’escola ni totes les accions que dur a terme.

RESPOSTA: a les reunions d’inici s’intentarà informar millor.

PREGUNTA: extraescolars infantils que puguin ser nomes d’un dia o dos (esports).

RESPOSTA: es demana fer demanda a serveis@ampajoanmirobcn.cat

La reunió finalitza a les 20:40h i s’ofereix el pica pica a les famílies assistents.