Consulta aquí l’acta de la reunió de la Comissió de Menjador del dia 5 de setembre de 2019.