REUNIÓ DE L’AMPA JOAN MIRÓ

14 de Desembre de 2022 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegades, representants de comissions i famílies. En total, al voltant de 16 famílies.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior

2.Nova comissió i objectiu prioritari de la Junta: adaptació de l’escola al canvi climàtic

3.Hora extra jornada intensiva (els dies 21 desembre i del 5 al 22 de juny, de 15.30 a 16.30h)

4.Confirmem que ens volem dir AFA Joan Miró? (Votació) Iniciem tràmits actualització dels estatuts?

5.Informació Comissions de l’AMPA

6.Precs i preguntes

1.Aprovació de l’acta anterior

No hi ha esmenes a l’acta anterior i queda aprovada.

2.Nova comissió i objectiu prioritari de la Junta: adaptació de l’escola al canvi climàtic

S’ha creat una nova comissió, anomenada de benestar, amb l’objectiu de proposar canvis a l’escola que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic a l’escola.  Al gener la Junta es reunirà amb els membres d’aquesta comissió per començar a pensar idees en aquesta direcció. Hem d’arribar a maig amb alguna solució – encara que sigui de manera provisional – a la vegada que s’avança en l’adaptació de manera definitiva. S’ha de tenir en compte que l’escola – referint-nos a l’edifici que l’acull el centre educatiu- és propietat del Consorci, que és qui pot decidir sobre qualsevol intervenció per mínima que sigui (per exemple, instal·lació de tendals o de ventiladors de sostre). 

Així doncs, cal actuar a “dues velocitats”: d’una banda buscar solucions de cara al proper estiu i d’altra pressionar al Consorci per aconseguir intervencions arquitectòniques definitives. Val a dir que l’AMPA és una de les entitats (entre AFAs, sindicats i d’altres organitzacions) que va signar el manifest a principis de curs exigint actuacions urgents al consorci que assegurin el benestar de l’alumnat i les persones treballadores de l’escola durant els mesos de calor (que, malauradament, cada any en són més). Podeu llegir el contingut del manifest en aquest enllaç.

La nova Junta ha determinat que aquesta problemàtica centrarà la seva activitat durant els pròxims mesos. 

3.Hora extra jornada intensiva (els dies 21 desembre i del 5 al 22 de juny, de 15.30 a 16.30h)

El cost de la jornada intensiva de desembre (341,00€) l’assumirem amb pressupost AMPA. Fins ara es cobria amb una bossa d’hores que quedava per la contracció des de l’inici de setembre. Aquest curs, no es pot aprofitar, ja que el curs va començar abans. Es cobrirà amb el romanent de l’AMPA. 

El cost de la jornada intensiva de juny sí que  l’haurem de pagar les famílies que en fem  ús (a raó d’ 1€/infant/dia), en total. Així doncs, si un infant es quedés els 14 dies que dura la jornada intensiva al juny, la família abonaria 14 € extres. L’AMPA prepararà i enviarà un formulari a les famílies perquè ens hi inscrivim abans del juny. D’aquesta manera podrem calcular de manera més acurada les necessitats de monitoratge. Aquest formulari es farà arribar després de les vacances de Setmana Santa (és a dir, cap al mes d’abril aproximadament, per a poder passar-ho als rebuts. 

4.Confirmem que ens volem dir AFA Joan Miró? (votació) Iniciem tràmits actualització dels estatuts?

El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i, rere d’aquesta evolució, ha canviat la societat. Ha canviat la manera que tenim de viure en comú. I al capdavall ha canviat també la ciutat i l’escola, que és el marc on s’acullen i es troben totes les formes de família que avui coexisteixen. La realitat és que la pluralitat de famílies no només no ha esborrat la família tradicional sinó que ens ha enriquit! Avui les persones es poden plantejar camins diferents per viure l’experiència fonamental de l’afecte i això ens fa ser més lliures. Des de l’AMPA Joan Miró apostem per aquest canvi de denominació.

A l’escola convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferència ens fa enriquir-nos. Creiem que és important que totes les famílies que formen part de l’Escola Joan Miró es sentin part de la comunitat. Moltes vegades emprem termes sense reflexionar quina connotació té la seva utilització o si tothom es sent reflectit d’igual manera.

Aquesta nova denominació, implicaria un canvi als estatuts de l’associació. Ara mateix, ja s’està treballant en uns nous estatuts  i, a més del possible canvi de nom, s’aprofitaria per a incloure altres demandes de les famílies, com ara la possibilitat de fer reunions i assemblees mixtes, on es podés participar online i presencialment.

Al barri, la majoria d’escoles ja han fet aquest canvi. Òbviament, si es decideix el canvi implica molts altres modificacions tècniques. Això s’enviaria per correu amb totes les dades i un aproximat de quan es faria efectiu. Es proposa convocar una assemblea extraordinària per votar aquesta qüestió a finals de curs.  

5.Informació Comissions de l’AMPA

5.1 Comissió de Festes

Valoració de les festes organitzades per l’AMPA durant el primer trimestre: 

Festa de l’AMPA 22/10/2022. Resultat molt satisfactori de la festa i s’aconsegueixen alguns perfils per a les comissions de l’AMPA – OBJECTIU ACONSEGUIT! Incorporem la festa al calendari del primer trimestre de cara al curs vinent.

Festa de benvinguda d’I3 12/11/2022. Assisteixen 125 persones entre I3 i I4 (més les famílies de sisè organitzadores del bar). Valoració molt positiva de la festa. Concert dels Distorsionats (ex alumnes de sisè del curs passat) i tot va ser un èxit.

Properes festes a l’escola:

Torna la tradicional xocolatada per la festa del Dia Escolar de la Pau i la No-violència, que es celebra el 27 de gener, darrer divendres de mes. Tot i que la organització corre a càrrec de la comissió de festes calen famílies voluntàries per preparar la xocolatada, servir la xocolata i els melindros així com endreçar i netejar un cop acabi la festa. 

També es recupera la festa de Carnestoltes a l’interior de l’escola. S’ha de traspassar la informació de l’organització de la festa, per tant, es necessita una persona delegada d’I5 que faci d’enllaç amb la comissió de festes.

Es fa la proposta d’aprofitar el tall de trànsit que organitza la comissió de Relacions Externes pel dia de Sant Jordi per fer alguna mena de dinamització. Des de la comissió d’externes però es diu que aquest any els talls tenen un caràcter més reivindicatiu que festiu, donada la urgència i manca de reacció del Districte a la nostres reivindicacions. 

D’altra banda, el sopar de 4rt ja té data (el 9 de juny, aneu buscant cangurs!) i s’ha començat a organitzar. S’aprofita la reunió per explicar aquesta celebració a les famílies “noves” presents a la reunió. L’AMPA avança part del pressupost i també convida a direcció, monitoratge i professorat. 

5.2 Comissió de Menjador / Temps del migdia

Al mes de desembre va tenir lloc una reunió entre direcció, AMPA i CET10 per fer una valoració del primer trimestre de col·laboració amb aquesta empresa:

 • Adaptació del monitoratge a l’empresa externa: CET10
 • Formació a l’equip de cuina:
 1. Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries.
 2. Manipulació d’aliments.
 • Revisió i signatura dels menús basal i vegetarià realitzat per un nutricionista col.legiat.
 • Propostes de sopars per complementar de forma equilibrada el menú escolar.
 • S’ofereix picnic en les sortides de dia sencer.
 • Xerrada a les famílies sobre alimentació saludable (realitzada pel Cristian Didier, nutricionista col·legiat).
 • Informació sobre el temps del migdia a les famílies: butlletí mensual, article a la revista Miroscopi, informació sobre els proveïdors de la cuina (3er trimestre),…
 • Reunió amb la inspectora de sanitat per parlar i gestionar el malbaratament alimentari (23 de Gener).

També es van discutir les següents propostes de cara al curs vinent (2023-24).

 • Cuina in situ al casal d’estiu (amb part del personal de l’equip de cuina). S’ha aprovat aquesta proposta però cal avaluar primer el preu del menú, la gestió de les compres, etc., en el context d’un temps no dedicat a la docència. Tanmateix, cal gestionar-ho amb la coordinació del casal d’estiu ae-eixample. Cal una reunió durant el segon trimestre per veure la possible coordinació del personal de cuina, l’administratiu de l’AMPA i l’AEE. 
 • Higiene bucodental després de dinar: s’iniciarà al cicle mitjà i superior . CET-10, de fet, ja ho té implantat en altres centres on també hi treballa.
 • Famílies dinant -puntualment – a l’escola (oferir la possibilitat de poder tastar el dinar escolar de forma puntual) : S’ha acceptat que els membres de la comissió de menjador i junta AMPA puguin fer tastet/dinar per tal de poder evaluar com és el menjar, la Junta ha d’avaluar com organitzar aquests àpats de les famílies a l’escola. 
 • Reduir envasos de plàstic (buscar alternatives a l’aigua embotellada de l’equip docent). Es veu la necessitat, però de moment l’ única idea de la direcció és substituir l’aigua embotellada per un dispensador Aqua-service. És una qüestió que no es va poder resoldre per manca de temps i que cal seguir parlant.

5.3 Comissió de Relacions externes

Pacificació d’Entença

Evolució del projecte des dels pressupostos participatius. Es presenta el projecte final, del carril de serveis amb aparcament de bicis i extensió de la tanca i plantes com els que hi ha al xamfrà. És el que hem hagut d’acceptar de part de districte. A la darrera reunió de juny del curs passat es comunica que aquest curs es faria una intervenció de tipus urbanisme “tàctic”… que tampoc s’ha fet. S’ha posat tota mena d’excuses (obres a plaça Espanya, licitacions, etc).  Es va fer una nota de premsa i gràcies al “soroll mediàtic” que es va generar, es va convocar una nova reunió amb districte. 

Al gener faran la intervenció tàctica amb aparcaments de bici i, abans de les eleccions, es tindrà la pacificació definitiva. 

La comissió recordar el proper tall que es realitzarà el 13 de gener. Aquella data serà essencial per començar a pressionar de cara a les eleccions. A partir de que s’hagi fet fins a aquella data, es plantejaran més talls i accions per pressionar. 

Camí Amic – avui ha començat el “camibús”. Les famílies surten de Llançà – Roma fins a Llorers / Auró. Potser es podria fer a Joan Miró. Això s’havia fet fa molts anys a l’escola i es va deixar de fer. Parlem de potser 20 anys… 

A partir de gener es convocarà a alumnes de l’escola i de l’Ernest Lluch de l’entorn per a participar al projecte del Parc Joan Miró.

Què en sabem d’aquest projecte? A dia d’avui, amb informació apareguda a la premsa local, l’Ajuntament de moment ja ha tancat els porxos laterals de la biblioteca on s’acumulava la brutícia, com també ho és l’espai que abans ocupava l’estany. Tanmateix era un lloc d’aixopluc per a moltes persones sense llar del barri (malauradament, no sabem si se’ls ha donat una solució a la situació d’aquestes persones). 

El projecte compren posar pèrgoles a l’àrea de l’estany i afegir-hi més vegetació, amb l’objectiu de afavorir més zones d’ombra. Des de Camí Amic demanen que una part de l’estany es pugui fer servir per a l’esport i el joc més informal com s’ha fet als darrers anys de manera “espontània”, especialment des de la pandèmia (per patinar, jugar a pilota, etc). També es preveu una zona de jocs d’aigua que, aseguren, podria estar en marxa aquest mateix estiu. En canvi, la resta d’actuacions no tenen encara una previsió d’inici de les obres. D’altra banda, caldrà veure com afecten les obres de la línea 8 dels FGC, s’ha demanat a l’Ajuntament com afectaran al parc però no hi hagut resposta.  

5.4 Comissió d’Extraescolars 

Es fa una valoració molt positiva de les extraescolars per adults que compten amb un grup nombrós i compromès. De cara al curs vinent, es farà una enquesta per conèixer si les famílies estarien interessades en noves activitats. 

Per últim, i donat que el grup de batukada no acaba de sortir, una persona que participa al grup de l’escola Diputació transmet que hi ha la possibilitat que les mares i pares  interessades en aquesta activitat es sumin també a aquest grup, atesos els vincles d’amistat i “veïnatge” que uneixen diferents famílies d’ambdues escoles. 

5.5 Comissió de Convivència 

Es presenta la seva proposta de xerrades, que es pot consultar íntegra en aquest enllaç

Sorgeix una pregunta sobre la resolució de conflictes a l’escola. De manera informal, sabem que la recomanació de l’escola és que davant d’un conflicte o cas d’assetjament entre l’alumnat el primer pas ha de ser comunicar-ho al tutor o tutora del/s grup/s. Queda pendent si, més enllà d’aquesta consigna, hi ha un protocol que puguin consultar les famílies. Dues persones assistents a la reunió i dedicades a l’ensenyament comuniquen que hi ha un protocol elaborat pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Podeu consultar-lo a continuació:

De tota manera, part de la comissió de convivència es compromet a demanar informació a direcció i fer-la arribar a les famílies a l’assemblea següent. 

5.6 Comissió de Benestar

Pla d’actuació a partir de gener 2023

La comissió ha plantejat un pla per prendre dades de les temperatures, qualitat de l’aire i contaminació acústica per poder demostrar la necessitat de les mesures d’adaptació al canvi climàtic de l’escola. Com ja s’ha comentat, aquest és una de les qüestions que més preocupen a la Junta actual. La primera setmana del segon trimestre hi haurà una reunió entre comissió i la Junta per veure quines mesures es poden prendre a curt termini (si pensem en la primera onada de calor de 2022, a principis de maig les temperatures a l’interior de l’escola ja eren del tot insuportables i incompatibles amb l’activitat docent) però també la coordinació amb altres centres i la pressió al Consorci per demanar mesures a llarg termini que adaptin l’escola a la nova realitat del canvi climàtic. 

6. Precs i preguntes

La majoria de les preguntes han anat sorgint al llarg de les intervencions de les comissions i, per tant, s’ha inclòs el retorn d’aquestes en l’acta. 

En una intervenció, una persona que té criatures tant a l’escola com a l’Institut Ernest Lluch transmet les queixes del menjador d’aquest centre, que porta una empresa de càtering. Des de l’institut volen parlar amb la nostra cuina per a elaborar els àpats de l’institut. La idea, tot i resultar atractiva per a molts dels assistents es desestima perquè implicaria canvis a molts nivells: des de l’estatus legal fins a l’equip de cuina, entre d’altres.