REUNIÓ DE L’AMPA JOAN MIRÓ

20 de Juny de 2023 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegades, representants de comissions i famílies. En total, al voltant de 20 famílies.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior

2.Com prenem les decisions? Junta, Comissions i Consell Escolar

3.Valoració i balanç Junta de l’AMPA curs 2022-23

4.Informació Comissions de l’AMPA

5.Precs i preguntes

1.Aprovació de l’acta anterior

Una família demana introduir una esmena a punt 5.2 de l’acta anterior. S’incorpora i s’aprova l’acta.

2.Com prenem les decisions? Junta, Comissions i Consell Escolar

Es recorden les principals atribucions i responsabilitats en la presa de decisions del dia a dia en el funcionament d’aquells àmbits de l’escola on l’AMPA hi té responsabilitat que tenen La Junta de l’AMPA, les diferents Comissions de l’AMPA, les coordinadores de Delegades i el Consell Escolar.

Algunes famílies mostren el seu desacord en alguna de les decisions preses per la Junta, com la de no voler signar un comunicat conjunt amb altres AFA’s de Barcelona on es criticava el Val Escolar de 100€ aprovat pel Govern de la Generalitat i on s’animava a les famílies a no utilitzar-lo per a no enriquir a grans cadenes de material escolar i/o educatiu i es demanava a la Generalitat destinar l’import total de l’ajuda directament als centres educatius.

Algunes famílies manifesten que els agradaria més implicació i suport per part de la Junta en moviments de revolta de barri o ciutat. La Junta explica que hi ha dedicat a la seva funció moltes hores del seu temps lliure i personal i que han prioritzat les feines de gestió interna de l’escola, com la gestió econòmica de l’associació, les reunions de seguiment i resolució d’incidències amb entitats externes, l’assistència a citacions de l’àmbit jurídico-laboral i judicials, reunions amb la Direcció de l’Escola o gestions de l’àmbit de Recursos Humans amb el personal propi de cuina, entre altres, i que lamenta no haver pogut arribar a més.

Algunes famílies manifesten no estar d’acord en la forma que té la Junta de comunicar alguns temes delicats (processos judicials, reclamacions laborals de treballadors/es de personal de l’AMPA…) amb les comissions o la resta de famílies. La Junta argumenta que determinada informació té caràcter confidencial i s’han de tractar amb molta cura abans de difondre-la i fer-la pública.

3.Valoració i balanç Junta de l’AMPA curs 2022-23

Es fa una valoració del balanç i de les  principals novetats o fites assolides durant el curs 2022-2023 on l’AMPA hi ha tingut participació:

 • Primer any del servei de monitoratge externalitzat amb Cet10.
 • Incorporació de la Festa de l’AMPA a l’octubre (que va ser un èxit).
 • Constitució d’una nova Comissió de Benestar i Canvi Climàtic.
 • Iniciada l’adequació de l’escola a episodis d’altes temperatures: ventiladors a totes les aules, aires condicionats a espais comuns i tendals temporals al pati.
 • Iniciada la pacificació del carril més proper a l’escola del carrer d’Entença (aparcament de bicicletes).
 • Incorporació de noves activitats a l’oferta d’extraescolars per al proper curs.
 • Consolidació del Butlletí mensual de l’AMPA (e-mail).
 • Reactivació del WEB com a reservori de la informació generada per l’AMPA o d’interès per a les famílies (+ de 60 publicacions durant el curs)
 • Inici de la campanya d’higiene bucal al temps de migdia.
 • Inici tràmits per al canvi de nom d’AMPA a AFA i per a l’actualització dels estatuts de l’associació.
 • Xerrades divulgatives ofertes a les famílies el curs 2022-23:
  • 14 de novembre 2022: Nutrició Saludable (Dr. Cristian Didier) Assistència aprox. 10 famílies
  • 2 de març 2023:  Com acompanyem les emocions de la infància? (Madilé Diáz) Assistència aprox. 20 famílies
  • 30 de març 2023: Com acompanyem l’educació sexual i afectiva dels infants? (Judit Alarcón) Assistència aprox. 20 famílies
  • 27 d’abril de 2023: Assenyalar els biaixos racistes i foment d’una comunitat educativa lliure de prejudicis i discriminacions (Diara Ballo) Assistència aprox. 30 famílies
 • Principals entrebancs que ha hagut de superar ja Junta de l’AMPA:
  • Imputació judicial de l’AMPA, juntament amb Cet10, per una possible irregularitat en una de les subrogacions. Després de les citacions a CEMAC i al judici, l’AMPA va ser des-imputada i Cet10 absolta. El jutge no va detectar irregularitats ni vulneració de drets en les actuacions ni de l’AMPA ni de Cet10. 
  • Neteja cuina i menjadors. Inspecció de sanitat amb alguns punts a millorar + tensions puntuals a l’equip de cuina, també relacionades amb la neteja durant el torn de cuina i del material d’un dia pel dia següent. Valorades totes les opcions possibles (ampliar plantilla, reestructurar-la, subcontractar reforç…), finalment s’ha reorganitzat l’equip de cuina i s’ha afegit un reforç a la neteja de safates i paraments durant el torn de dinar.  
  • Inflació. L’increment de preus (més d’un 25% en alimentació) ens ha fet que haguem tingut un increment de despesa força considerable. Hem pogut estalviar d’altres partides, però tot i així el balanç econòmic de l’exercici serà negatiu. Per al proper curs haurem de pujar el preu del menú diari al màxim que permet el Consorci.

4.Informació Comissions de l’AMPA

Al arribar-se aquest punt, passada l’hora prevista de finalització de la reunió, les persones representants de cada comissió van estar d’acord en donar la reunió per finalitzada.

5.Precs i preguntes

Dos membres de la junta, Cristina Díaz (Secretària) i Gerard Rius (Vocal) comuniquen que no continuaran com a membres de la Junta. El Gerard ho deixarà a finals del mes de juny i la Cristina ja ho ha deixat a data d’aquesta reunió.

En el seu lloc, a partir del mes de juliol s’incorporarà a la Junta Yanira Martin, com a vocal, i Naira Rubio deixarà el càrrec de vocal per passar a ser la Secretària de la Junta.