Després de l’assemblea convocada fa dos anys (29 de maig de 2017) mantenim la voluntat d’engegar un procés de millora del servei de menjador, que no només inclou el menu pròpiament dit sino que també tot el temps del migdia (monitoratge i les estones de joc lliure al pati).

Per seguir treballant cap a l’objectiu de que ens hem marcat, en la propera assemblea del 15 de maig, seguirem el següent ordre del dia:

1.- Presentació model de menjador actual, a càrrec de la Direcció del centre.
2.- Resultat estudis de viabilitat
3.- Presentació models alternatius
4.- Precs i preguntes

Hora: 19.00h
Dia: 15 de maig de 2019