ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA:

  • Informació escola i Consell Escolar
  • Resum projectes comissions
  • Votació de la proposta recomanacions per a festes a l’escola (veure proposta aquí)
  • Votació proposta entorns escolars
  • Precs i preguntes

Dia: 21 de gener
Hora: 21 h.

Les famílies que es vulguin acostar per primera vegada poden venir abans (20.45) i els explicarem a grans trets què és i com funciona l’AMPA, així com els projectes que tenim en marxa.