Assemblea oberta virtual de l’AMPA
Dia 20 de juny del 2020 a les 10:00 h.
Enllaç accés a la reunió: es facilitarà a les famílies a través dels grups de WhatsApp.

Ordre del dia:

  1. Votació de la proposta del sistema de quotes de l’AMPA del curs 2020-21*
  2. Recull de neguit i propostes respecte a la gestió de l’escola de la situació extraordinària curs 2019-2020
  3. Recull de neguit i propostes de cara al curs 2020-21
  4. Precs i preguntes**

*En el propers dies us farem arribar la informació de la proposta per tal que pugueu valorar-la abans del dia de l’Assemblea.
**Recordeu que teniu a la vostra disposició aquest document per tal de formular prèviament a la reunió les vostres preguntes.

Consideracions del format de la videoconferència i normes de funcionament:

Durant l’explicació de les informacions de cada bloc, mantindrem els micròfons dels assistents en silenci per limitar els possibles sorolls de fons.
Una vegada finalitzades les explicacions de cada punt, donarem resposta a les preguntes formulades en el següent document per cada bloc.

Un cop enllestides les respostes a les preguntes, començarem els torns d’intervenció oral. Per sol·licitar el torn de paraula, cada persona s’haurà d’apuntar al llistat Torns de paraula que trobareu en aquest document.

Hi haurà un temps màxim d’intervencions per cada bloc de torns de paraula que s’especificarà en el moment d’iniciar la reunió.