Què és el “Camí Amic”?

El Camí Amic

El CAMÍ AMIC des de l’any 2000, és un projecte comunitari d’educació en valors cívics i mediambientals, que busca la complicitat i la col·laboració de la gent dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. Un compromís ciutadà, amb recolzament municipal, que promou canvis en les conductes més incíviques i una millor organització de l’espai públic. El projecte l’integren les escoles, els instituts i les seves AMPA’s, les associacions veïnals, el Centre Esportiu Joan Miró i l’Associació Esportiva Eixample, els centres cívics, entitats de comerciants…, dels dos barris de Sant Antoni i de l’Esquerra de l’Eixample.

El Camí Amic no només vol centrar-se en el disseny d’un possible recorregut per anar a l’escola segur, fomentant l’autonomia dels nens i nenes, sinó que desitja promoure un ús del carrer més just i respectuós amb totes les persones; que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi, un espai educatiu i d’enriquiment personal per a tothom, un espai agradable, de participació, implicació i de treball en xarxa.

El Camí Amic pretén:

remodelar els carrers i les places perquè esdevinguin espais de relació, de col·laboració, d’intercanvi i de trobada. Un espai més saludable, més net, més verd i menys contaminat. Un espai educatiu, que tothom respecti i faci seu.
fomentar els valors ambientals, amb criteris de mobilitat urbana més sostenible. I fomentar la reflexió sobre la seguretat, vinculada a la mobilitat.
Durant aquest anys el Camí Amic ha anat aconseguint millores en els nostres carrers, parcs i places: l’ampliació de la vorera de l’escola, la instal·lació dels semàfors de gir a la nostra escola i a l’escola Auró i d’accés al Parc Joan Miró i la recent pacificació del carrer Comte Borrell.

El Camí AmicHan anat passant els anys i moltes famílies desconeixen què és el Camí Amic, per aquest motiu, volem des de l’AMPA Joan Miró donar un nou impuls a aquest projecte i volem crear una Comissió del Camí Amic per seguir treballant per recuperar i regenerar espais públics o pacificar i peatonitzar carrers aconseguint un barri més amable, menys contaminat.

La Comissió neix amb una clara vocació pràctica i vol ser un espai que concreti i dinamitzi accions.

Aquest és el blog del Camí Amic, visiteu-lo!
https://elcamiamicdeljoanmiro.wordpress.com/

GUILLERMO ROJO
Coordinador del Camí Amic