Benvolgudes famílies!

Des de el mes d’octubre la comissió de menjador del Consell escolar va posar el marxa una primera acció que respon als principis d’alimentació saludables. Vam canviar el iogurt ensucrat de la marca Danone al iogurt sense sucre de la marca La Fageda. En aquest article us volem explicar els avantatges d’aquest canvi sobretot a nivell d’hàbits saludables però també a nivell de compromís social.

Primer de tot us volem situar, explicant-vos que les decisions que es prenen en la comissió de menjador del Consell escolar son fruit del treball de la comissió del temps del migdia de l’AMPA d’una banda i d’altres actors de la nostra comunitat educativa per l’altra.

La Comissió està formada, per tant, per representants de l’AMPA, un representant del mestres, la direcció de l’escola i la persona responsable dels serveis de menjador.

Si ens adintrem en els motius que vam produir el canvi del producte, us hem de recordar que cada any els nostres menús venen avaluats pel PReMe : programa de revisió de menús escolars de l’Agència de salut publica de la Generalitat de Catalunya. Arrel de la valoració ens fan algunes recomanacions que, fins ara, hem intentat portar a terme durant l’any següent.

Una d’aquestes, entre altres, era la de la substitució del iogurt ensucrat per un sense sucre. Vista la facilitat, a nivell de proveïdors, en poder efectuar aquest canvi, ho vam posar en marxa immediatament al començament d’aquest nou curs escolar.

No cal dir-vos que a nivell d’hàbits saludables i nutricional el iogurt sense sucre té tota una sèrie d’avantatges. De totes maneres us facilitem uns articles que us donaran informació que creiem rellevant al respecte.

Els lactis, a estudi
¿Yogur natural o azucarado?
¿Juan Llorca: “En los comedores escolares importa más que el niño coma a que coma calidad”

En tercer lloc us volíem fer un petit incís pel que fa la petita contribució que constitueix aquest canvi en el compromís social.
Com molts sabeu La Fageda (marca del iogurt) té darrera un projecte social i d’inclusió molt potent i que estem molt orgullosos de poder promocionar.

Per més informació mireu aquest documental.

Finalment us donem les gràcies per acompanyar-nos en aquest canvi que, com és obvi, està costant esforç i paciència tant els infants com a les monitores i monitors del menjador. Creiem que com a famílies podem encoratjar els nostres fills i filles a acceptar el canvi per a millor. Confiem que a poc a poc totes ens acostumarem!

Apa, bon profit!