Des de la comissió d’activitats extraescolars de l’AMPA volem conèixer els interessos i necessitats de les famílies en aquest àmbit.

Si us plau, contesta l’enquesta per cada fill/a que tinguis estudiant al Joan Miró en aquest curs 18/19. Per exemple, si tens dos fills contesta l’enquesta dues vegades. Seria interessant contestar l’enquesta juntament amb el teu fill/a. Només un responsable ha de respondre: la mare/pare o altre persona responsable.

Desde la comisión de actividades extraescolares del AMPA queremos conocer los intereses y necesidades de las familias en este ámbito.

Por favor, contesta la encuesta por cada hijo/ a que tengas estudiando en este curso 18/19. Por ejemplo, si tienes dos hijos, contesta la encuesta dos veces. Sería interesante responder la encuesta con tu hija/a. Solo un responsable debe responder: madre/padre u otra persona responsable.