Aquest curs 2023-2024, l’empresa CET10 continua coordinant el temps de migdia a l’escola de 12:30 a 15:00 de setembre a maig i de 13:00 a 16:30 al juny. Acompanyen als nostres infants durant l’hora de dinar i els proposen activitats pedagògiques adaptades a cada edat.

La coordinadora és la Mónica Esteban, encarregada de liderar l’equip de monitoratge de l’escola i de la comunicació amb les famílies en l’horari de temps de migdia.
Per altra banda, en Jose Tapias, l’administratiu de l’AMPA, és l’encarregat de gestionar la part econòmica del servei. Les seves dades de contacte i horaris d’atenció són:

Horaris d’atenció

Coordinadora Temps de Migdia
Mònica Esteban 

Dilluns i dimecres de 9h a 11:30h
En cas necessari és possible demanar cita dimarts i dijous a la tarda (16h a 17:30h).
Per poder concretar una consulta, s’ha de demanar cita prèvia través del següent correu: mesteban@cet10.com

Administració AMPA Joan Miró
Jose Tapias

Dimarts i dijous de 9 a 13 h
Per poder concretar una consulta, s’ha de demanar cita prèvia través del següent correu: serveis@ampajoanmirobcn.cat

Reunions informatives inici de curs

El dijous 5 d’octubre a les 18:00 tindrà lloc al menjador de l’escola la reunió informativa per a les famílies que hi vulguin assistir. Serà una única reunió per a totes les famílies.

Hi haurà servei d’acollida pels infants durant la reunió.

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT

 1. COMUNICACIÓ ASSISTÈNCIA

Per poder informar que un infant no es quedarà un dia o dies concret/s a dinar, cal comunicar-ho a la tutor/a a través d’un correu amb còpia a la coordinadora (mesteban@cet10.com).

Les absències s’han de comunicar abans de les 10h del matí. En cas de no comunicar-ho o fer-ho més tard, no serà considerat absència justificada i per tant, no es descomptarà la part proporcional del menjar (1,80€/dia).

 1. MODALITATS DE SERVEI I QUOTES

Servei fix

 • El preu diari és de 6,91€/dia.
 • En cas de quedar-se menys dies a la setmana, el preu és de 7,21€/dia
 • Els pagaments es fraccionen en 10 mensualitats, de setembre a juny, i el preu mensual varia en funció dels dies efectius del mes.

En el cas de I3 i, tenint en compte que inicien el servei el dia 14 de setembre, es cobrarà la quota completa del mes i es farà el reemborsament de 1,80€/ dia (per cada dia no gaudit).

QUOTES MENJADOR/ CURS 23-24

Setembre    110,56€
Octubre       138,20€
Novembre   145,11€
Desembre     76,01€
Gener          124,38€
Febrer         138,20€
Març            110,56€
Abril            145,11€
Maig           138,20€
Juny             103,65€

Servei esporàdic

 • Els dies esporàdics s’han d’informar abans de les 10h del matí a través del correu mesteban@cet10.com
 • El preu és de 7,50€/dia
 1. MENÚ

Abans d’iniciar el mes següent, el menú estarà penjat a la web de l’AMPA.

 1. PROGRAMACIÓ MENSUAL

La programació dels tallers realitzats durant l’espai de migdia s’enviaran a través del butlletí de l’AMPA on també trobareu fotografies variades de les activitats realitzades al mes anterior.

 1. INCOORPORACIÓ DE LA RUTINA DE RENTADA DE DENTS DE 1r a 6è

Els infants de 1r a 6è es rentaran les dents una vegada tornin a les aules després de dinar.  Una vegada acabin de dinar, els nens/es i el monitoratge s’adreçaran a l’aula.

El monitoratge organitzarà el lavabo, per tal de no formar aglomeracions. Cada infant s’ocuparà del seu raspall i el monitor/a s’encarregarà de supervisar que tot va bé i hi ha fluïdesa amb la neteja al lavabo. L’objectiu és introduir aquesta rutina de forma diària als infants.

El material el portaran a la motxilla diàriament.

És responsabilitat de les famílies que el material estigui revisat i en bones condicions higièniques.

El material necessari és el següent:

– Estoig/necesser
– Raspall de dents
– Pasta de dents
Important: TOT ha d’estar marcat amb NOM i COGNOMS

 1. SORTIDES – PÍCNICS

Els dies de sortides de tot el dia, tots els infants, siguin usuaris o no,  disposaran d’una carmanyola amb el dinar d’aquell dia.

El dinar serà un primer plat (amanida de pasta o d’arròs), un segon plat (nuggets o croquetes) i una peca de fruita.

Amb la carmanyola també hi hauran els coberts i tovalló.

Comissió de Temps de Migdia