Aquest curs 2022-2023, l’empresa CET10 és qui coordinarà el temps de migdia a l’escola, de 13:00 a 16:30 al setembre i al juny i de 12:30 a 15:00 d’octubre a maig. Acompanyen als nostres infants durant l’hora de dinar i els proposen activitats pedagògiques adaptades a cada edat.

Les persones de contacte per a les famílies seran la Mònica Esteban, Coordinadora de CET10, i el Jose Tapias, Personal d’Administració de l’AMPA. Les seves dades de contacte i horaris d’atenció són:

Coordinadora Temps de Migdia
Mònica Esteban 

Cet10 – Escola Joan Miró
Dilluns i dimecres de 9h a 11:30h
Dijous de 16h a 17h
Atenció a les famílies presencial.
S’ha de demanar cita prèvia través del següent correu:
mesteban@cet10.com

Administració AMPA Joan Miró
Jose Tapias

Horari d’atenció presencial a les famílies:
Dimarts i dijous de 9 a 13 h.
Altres consultes: serveis@ampajoanmirobcn.cat

INFORMACIÓ FUNCIONAMENT TEMPS DE MIGDIA 

1 | COMUNICACIÓ de FALTES d’ASSISTÈNCIA

Per poder informar que un infant no es quedarà a dinar un dia o dies concrets, caldrà comunicar-ho a la tutor/a a través d’un correu electrònic, amb còpia a la coordinadora (mesteban@cet10.com)
Les absències s’han de comunicar abans de les 10h del matí. En cas de no comunicar-ho o fer-ho més tard, no serà considerada absència justificada i, per tant, no es descomptarà la part proporcional del menjar (1,60€/dia).

2 | MODALITATS de SERVEI i QUOTES

SERVEI FIXE

  • El preu diari és de 6,42€/dia (inclou el menjar i les 2h30′ de monitoratge)
  • En cas de quedar-se menys de 5 dies a la setmana, el preu és de 6,80€/dia
  • Els pagaments es fraccionen en 10 mensualitats, de setembre a juny, i el preu mensual varia en funció dels dies lectius del mes. 

En el cas d’Infantil 3, tenint en compte que inicien el servei el dia 12 de setembre, es cobrarà la quota completa del mes i es farà el reemborsament de 1,60€/ dia (per cada dia no gaudit).

QUOTES MENJADOR / CURS 22-23

Setembre    121,98€
Octubre       121,98€
Novembre   134,82€
Desembre     77,04€
Gener          109,14€
Febrer         121,98€
Març            144,24€
Abril              89,88€
Maig            141,24€
Juny              89,88€

QUOTES MENJADOR AMB BECA PARCIAL / CURS 22-23

Setembre    36,67€
Octubre       36,67€
Novembre   40,53€
Desembre   23,16€
Gener          32,81€
Febrer         36,67€
Març            42,46€
Abril            27,02€
Maig            42,46€
Juny            27,02€

La BECA TOTAL cobreix el 100% de la quota del temps de migdia.

*Les quotes estan calculades comptant que la beca cobreix els 179 dies lectius d’aquest curs escolar. Si quan tinguem la resolució definitiva de les beques no cobreix la totalitat de dies, caldrà regularitzar les quotes i fer un increment, si s’escau. 

SERVEI ESPORÀDIC

  • Els dies esporàdics s’han d’informar abans de les 10h del matí a través d’un correu a mesteban@cet10.com
  • El preu és de 7€/dia

3 | MENU

Abans d’iniciar el mes següent, el menú estarà penjat a la web de l’AMPA.

4 | PROGRAMACIÓ MENSUAL

La programació dels tallers realitzats durant el temps de migdia s’enviaran a través del Butlletí de l’AMPA on també trobareu fotografies variades de les activitats realitzades al mes anterior.

5 | SORTIDES – PICNICS

Els dies de sortides de tot el dia, tots els infants disposaran d’una carmanyola amb el dinar d’aquell dia. El cost de la carmanyola dels infants que no són usuaris de menjador serà assumit per l’AMPA. 

El dinar serà un primer plat (amanida de pasta o d’arròs), un segon plat (nuggets o croquetes) i una peça de fruita.

Amb la carmanyola també hi hauran els coberts i tovalló.