A les famílies de l’Escola Joan Miró

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 (art. 20), la Llei 4/97 de Protecció Civil de Catalunya (art. 36) i el Reial Decret 486/97 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, determinen la necessitat de tenir actualitzat el Pla d’Emergència i la realització d’un simulacre a l’any com a mínim.

Us informem que en els propers dies realitzarem l’esmentat simulacre d’evacuació de tot el personal present a l’escola.

El Pla d’Emergència preveu que un cop evacuat el centre, el lloc de concentració sigui la pista del pati de l’escola.

L’Equip Directiu
Barcelona, 12 de desembre de 2017

DESCARREGA AQUÍ LA CIRCULAR