El projecte de coeducació, és a dir incorporar la perspectiva de gènere a la nostra escola, va començar el curs passat 2015/2016, a partir d’una formació en coeducació que va rebre el claustre i les famílies. La Cooperativa Fil a l’Agulla, l’Associació Co-educacció i l’Associació Cre-Art, van desenvolupar una intervenció integral a la nostra escola.

A partir d’accions d’aprenetatge, van promoure la reflexió entre el claustre sobre què vol dir a la pràctica incorporar la perspectiva de gènere. També van treballar a les aules amb l’alumnat de tots els cicles fent tallers i realitzant dinàmiques participatives. Aquestes reflexions i conclusions les van compartir amb nosaltres, les famílies i vam treballar dos temes concrets: el joc i la sexualitat.

Sempre durant aquest primer anys de treball, els/les mestre, amb el suport metodològic de Co-educacció van realitzar una investigació acció participativa (IAP) sobre 2 aspecte principals:

  • Estereotips i com s’aborda la diversitat a partir contes, cançons i imatges.
  • Diagnosi sobre espais, usos i dinàmiques relacionals al pati.

Les conclusions de la diagnosi van posar en evidència que es donaven dinàmiques diferenciades entre noies i noies com ara: un joc segregat i una manera desigual d’ocupar i utilitzar l’espai.

Descarrega aquí el document de Diagnosi del Projecte Transformació Pati en format pdf

El resultats de la diagnosi van ser el punt de partida del segon any de projecte (2016/2017): el Projecte Pati.

Sempre amb el suport de Co-educacció vam crear una comissió pati entre membre de l’equip de mestres, equip directiu del centre, de les famílies, de l’equip de menjador per engegar un procés participatiu que arribés a definir quin tipus de pati volíem entre totes i com volem transformar-lo. El resultat d’aquesta part del projecte és un mapa conceptual del pati que volem i que durant aquest curs 2017/2017 estem posant en marxa.

Consulta aquí la notícia Transformar els patis per transformar el futur a la web de Fil a l’agulla

El projecte de co-educacció i de transformació del pati, com a família, ens ha empoderat com a agents actius de la nostra comunitat educativa. No hem vist com es transforma el pati on juguen els nostres fills i filles, i sinó que hem participat de la seva transformació, sentint i vivint la necessitat del canvi.

Seguirem treballant mb entusiasme, força i ganes de participar i ser comunitat.