El nostre projecte és d’una AMPA oberta, flexible i transversal. Entenem l’associació de famílies de l’escola com una plataforma des d’on vehicular projectes i participar activament de la comunitat escolar que totes i tots formem conjuntament amb els nostres fills i filles, equip docent, equip de monitoratge, tècnics.

El nostres projecte és d’una AMPA horitzontal que treballa a partir de comissions i grups de treball, amb graus d’autonomia i capacitat per prendre decisions. La nostra associació es reuneix un cop al mes convocant totes i tots els seus membres, per tal proposar, gestionar i executar projectes, activitats, etc.

Totes les iniciatives i activitats es decideixen i consensuen a les reunions mensuals.

Totes i tots som AMPA.

Qui som l'AMPA?

LA JUNTA DE L’AMPA

Junta

COMISSIONS

 • Comissió de gestió: Subvencions, tresoreria – Responsable: Alberto Villarejo.
 • Comissió de comunicació: Mailing i newsletter, web AMPA, actualització de dades – Responsables: Olga Badia, Carmen Alonso, Barbara Carfi, Norma Brichs, Gerard Rius.
 • Comissió de relacions i participació: Reunions Consell Escolar, relacions família/escola, districte, plataformes AMPA – Responsable: Laura Porzio.
 • Comissió de coordinació de delegades i delegats: Mailing activitats i convocatòries a les famílies – Responsables: Nuria Tomás, Olga Badia.
 • Comissió de menjador: Adequació del menú als requisits de la Generalitat, sensibilització famílies sobre hàbits saludables, dinamitazció monitoris pati – Responsable: Bàrbara Carfí.
 • Comissió d’experimentació i robòtica – Responsable: Marcela de la Rosa.
 • Comissió de festes – Responsables: Anna Llimona i Javi García.

Qui som l'AMPA?

PROJECTES

Activitats lúdiques i socioculturals:

Projectes socioeducatius:

Coeducació. Participació al projecte pati. Investigació/acció/participació.

 1. Definició del projecte. Anàlisi i definició de les accions a partir de la diagnosi del pati. Seguiment i coordinació (comissió pati).
 2. Participació activa en el grup motor del projecte (mixt entre expertes, mestres, monitoratge de menjador i famílies).
 3. Grups de millora per definir quin pati volem. Tallers dinamitzats
 4. Festa al pati per presentar projecte i diagnosi inicial.
 5. Festa final al pati per presentar els resultats del projecte (El pati que volem).

Comissió Tallers d’aprenentatge:

 • Iniciació a la robòtica. Infantil i cicle inicial.
 • Iniciació a la programació i robòtica. Cicle mitjà i superior
 • Aprofundiment programació i robòtica. Cicle superior.

Projectes de cultura popular: colla gegantera i batucada.
Autoconstrucció nous gegants i capgrossos

ELS ESTATUTS