Des de Temps de Migdia una de les modalitats que promovem són activitats dinamitzades esportives, ja que entenem l’esport com una eina  educativa més.

A través de l’esport, treballem diferents valors com el respecte, l’autonomia, la gestió positiva de conflictes, la responsabilitat, la participació, esforç i superació personal, la cohesió i la cooperació, així com, la igualtat, diversitat i equitat, entre altres.

A l’etapa de l’educació infantil, de 3 a 5 anys, és quan l’infant té la capacitat màxima de retentiva a l’hora d’aprendre nous conceptes, habilitats i destreses motrius. D’aquesta manera, a l’estona de lleure del migdia, introduïm l’esport a través del joc, amb petites consignes que ajuden a entendre de forma clarificadora els jocs pre-esportius als infants més petits.

El grup d’infants del cicle d’infantil, aquest mes de gener, ha realitzat diverses activitats esportives com per exemple relleus, acrobàcies o circuits de psicomotricitat.

A l’etapa d’educació primària, entre els 6 i els 12 anys, l’infant es troba en el punt més àlgid de l’aprenentatge significatiu, on té totes les facilitats biològiques per adquirir nous aprenentatges, habilitats i destreses motrius.

En aquesta etapa, l’infant rep un impacte positiu emocional, que fa que l’activitat sigui recordada al llarg del temps i, per tant, el que s’ha après s’interioritzi molt més ràpid.

Algunes de les activitats esportives realitzades al gener que més han agradat i han tingut un nombre alt de participacions en l’hora de temps de migdia han estat els esports amb raqueta, l’handbol i l‘ hoquei, a banda dels esports més tradicionals, com el bàsquet i el futbol.

En els grups de cicle superior, 5è i 6è, es promouen els jocs esportius alternatius, per trencar amb la monotonia i motivar a l’infant a conèixer altres esports no tan coneguts.

Els esports alternatius que s’han posat en pràctica aquest mes de gener durant l’espai de migdia han estat l’artzikirol i el colpbol.

L’artzikirol és un esport creat al País Basc, basat amb el bàsquet, el rugbi i el futbol. Presenta semblances amb el reglament dels esports mencionats i afavoreix la coeducació i la igualtat d’oportunitats amb la pràctica de les activitats esportives.

El Colpbol va néixer a través d’un procés d’investigació-acció en la pràctica diària de les classes d’educació física. És un esport col·lectiu on l’objectiu és fomentar al màxim la participació de tots/es els jugadors/es, sigui quin sigui el seu nivell fisicomotor, i redueix al mínim les condicions individuals, promovent el treball en equip en tot moment.

Des d’aquest espai de lleure volem promoure l’activitat física i l’esport per millorar la qualitat de vida i la salut, física i mental, dels infants.

Mònica Esteban

Coordinadora Temps de Migdia (CET10)