L’escola, el 27 de juny, ha fet arribar per correu electrònic a totes les famílies una circular amb algunes informacions per al curs vinent 2023-2023:

  • Calendari escolar
  • Horaris
  • Material socialitzat REMA
  • Informació econòmica (quotes)

També informa que els primers dies de setembre rebrem la circular d’inici de curs amb les tutories, el material personal i altres qüestions organitzatives. També ens recorden que el material personal i els llibres de lectura se’ls trobaran els infants a les aules, com també la resta de material socialitzat.

CALENDARI ESCOLAR

Inici del cursDimecres 6 de setembre
Final del cursDivendres 21 de juny
Jornada intensiva (de 9 a 13h)Dimecres 20 de desembre
Del dimecres 5 de juny al divendres 21 de juny
VacancesNadal, del 21 de desembre al 7 de gener
Pasqua, del 25 de març a a l’1 d’abril
Dies festiusLa Diada, dilluns 11 de setembre
La Mercè, dilluns 25 de setembre
La Hispanitat, dijous 12 d’octubre
Tots Sants, dimecres 1 de novembre
Dia de la Constitució, dimecres 6 de desembre
La Immaculada, divendres 8 de desembre
Dia del Treball, dimecres 1 de maig
Segona Pasqua, dilluns 20 de maig
Dies de lliure disposicióDivendres 13 d’octubre
Dijous 7 de desembre
Dilluns 12 de febrer
Divendres 17 de maig

HORARIS

Horari lectiude 8:55 a 12:30 i de 15:00 a 16:25 (3r, 4t, 5è i 6è)
de 9:00h a 12:30 i de 15:00 a 16:30 (I3, I4, I5, 1r i 2n)
Servei d’Acollida Matinalde 7:45 a 9:00
Servei de Menjadorde 12:30 a 15:00
Servei de Menjador
(Jornada intensiva)
de 13:00 a 15:30
Servei d’Acollida de tardade 16:30 a 17:30
Servei d’Extraescolars
(a partir del 12 de setembre)
de 16:30 a 18:00

REMA (Reutilització del Material de l’Alumnat)
El REMA forma part del Projecte Educatiu del Centre i està avalat pel Claustre i pel Consell Escolar.
Amb la quota de manteniment, continuarem mantenint i augmentant la dotació de material i dispositius informàtics, així com llibres de lectura i material pedagògic. Tots aquests són materials reutilitzables per tot l’alumnat.
La comanda de tots els llibres de lectura i el material fungible, es continua gestionant directament des de l’Escola, això permet que s’apliqui íntegrament el descompte que ens ofereix l’ABACUS, la nostra distribuïdora habitual.

INFORMACIÓ ECONÒMICA CURS 2023-2024

En nom de la Junta Econòmica del Consell Escolar, que és qui gestiona i administra els recursos econòmics que disposa l’Escola, amb representants de les famílies, de les mestres i de l’Ajuntament, es comunica que la relació de quotes pel curs 2023-2024 és:

MATERIAL I SORTIDES15 € (x 10 mensualitats des setembre a juny) Total 150€
MATERIAL PERSONAL Per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è una quota única al setembre (a determinar)
REMA30 € (una quota única per infant al mes de setembre)
ACTIVITATS AQUÀTIQUES11 € (x 8 mensualitats d’octubre a maig) per a l’alumnat d’I4, I5, 1r, 2n i 3r. Total 88€
COLÒNIESPer l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è, en concepte de reserva, 50 € el mes d’octubre. El mes de novembre i desembre 50 € cada mes i la resta el gener.

L’alumnat de , en concepte de reserva 50 € el mes d’octubre. El mes de novembre 50 € més i la resta a ingressar abans del viatge.

L’alumnat de I4 i I5, en concepte de reserva 50 € el mes d’abril. El mes de maig 50 € més i la resta el mes de juny.
SERVEI DE MENJADOR6,91 € per dia. Cada més es cobrarà en funció dels dies lectius.
7,50 € dies esporàdics.
SERVEI D’ACOLLIDAMatí (7:45-9:00): 30 € al mes. Dies esporàdics 3 € per dia.

Tarda (16:30-17:30):
1 dia a la setmana –> 14 € mensuals.
2 dies a la setmana –> 18 € mensuals.
3 dies a la setmana –>22 € mensuals.
4 dies a la setmana –>26 € mensuals.
5 dies a la setmana –>30 € mensuals.
Dies esporàdics –> 4 € per dia.
QUOTA DE L’AMPA25€ (una quota única per família al mes de setembre)