Benvolgudes famílies,

Els Estatuts de l’Associació de Famílies de l’Escola Joan Miró estableixen que les persones que formen la Junta Directiva de l’AFA exerceixen el càrrec durant dos anys (article 14). 

Aquests dos anys es compliran l’1 de juliol de 2024. Tal i com es va aprovar a la  darrera Assemblea del dia 21 de febrer de 2024, la celebració d’eleccions tindrà lloc el proper 31 de maig de 2024. L’actual Junta Directiva seguirà en funcions fins a la constitució de la nova Junta.

Si vols conèixer totes les funcions i atribucions de la Junta Directiva de l’AFA i de les persones que l’integren pots consultar-ho a la nostra web (veure enllaç)

A continuació us presentem el calendari i el reglament electoral.

Aprovació del calendari i reglament electoral: 27 de març de 2024 (durant la reunió de la Junta Directiva de l’AFA)

Presentació de candidatures: del 2 al 21 de maig de 2024

Publicació de les llistes definitives amb les candidatures: 22 de maig de 2024

Presentació de propostes i campanyes informatives: del 23 al 29 de maig de 2024

Jornada electoral: 31 de maig de 2023 en horari de 8 a 9.30h i de 16.30h a 17.00h (1 vot per persona)

Poden presentar-se 1 persona per cada família sòcia de l’AFA, que estigui donada d’alta en el moment de la convocatòria de les eleccions i que estigui al corrent de pagament de les aportacions i de les quotes de les activitats gestionades per l’AFA.

Cal presentar candidatures tancades, formades per persones associades (màxim 1 persona per família) que decideixen presentar-se com a grup per a esdevenir Junta Directiva de l’Associació. Cada candidatura ha d’estar formada per un mínim de 3 persones i s’haurà d’especificar quin càrrec n’assumirà cadascuna (Presidència, Tresoreria i Secretaria). Les candidatures també poden ser de més persones i incorporar una Vicepresidència i Vocals.

Per presentar les candidatures caldrà que una de les persones que integri la candidatura faci arribar un correu electrònic al Jose Tapias (serveis@ampajoanmirobcn.cat) amb l’assumpte CANDIDATURA ELECCIONS AFA.

Al correu electrònic hi ha de constar la següent informació de cadascuna de les persones que integren la candidatura: noms i cognoms, DNI, dades de contacte (telèfon i correu electrònic).

El dia 22 de maig es publicarà la relació de candidatures presentades al web de l’AFA. 

Les candidatures podran fer difusió de la seva candidatura entre el 23 i el 29 de maig. 

Si es volen enviar correus electrònics  informatius a totes les famílies per a divulgar els seus missatges, caldrà que facin arribar el correu al Jose Tapias (serveis@ampajoanmirobcn.cat)

En cas que només es presentés una única candidatura, aquesta es proposarà directament com a Junta Directiva en la primera assemblea ordinària de l’AFA que es celebri després del dia de les eleccions, durant el mes de juny.

La proclamació de la nova candidatura escollida es farà pública a través d’una noticia al web de l’AFA i d’un correu electrònic a totes les famílies.

Les eleccions se celebraran el divendres 31 de maig de 2024 a l’escola Joan Miró en horari de 8 a 9.30h i de 16.30h a 17.00h

Podran votar totes les persones de les famílies sòcies de l’AFA (màxim dos membres per cada família): mares, pares, tutores legals, etc… Per poder votar cal estar al corrent de pagament de la quota de socis, així com de qualsevol de les activitats que gestiona l’AFA.

Si es presenten diferents candidatures, es disposarà d’una mesa electoral a l’entrada de l’escola on es podran dipositar els vots en horari de 8 a 9.30h i de 16.30h a 17.00h

El recompte dels vots els realitzarà el Jose Tapias, administratiu de l’AFA amb el suport de persones de les diverses candidatures. 

El recompte de vots es donarà a conèixer a la web de l’AFA el mateix dia al vespre. La Junta escollida caldrà que sigui ratificada per majoria simple o relativa dels socis i sòcies assistents a l’Assemblea de l’AFA que es celebrarà durant el mes de juny de 2024. 

En cas que només es presenti una candidatura, no existirà mesa electoral ni torns de votació. La candidatura es proposarà com a Junta Directiva a l’Assemblea ordinària, que es celebrarà durant el mes de juny, per a que la Junta sigui ratificada per majoria simple o relativa dels sòcies i socis assistents.

Ens podeu fer arribar els dubtes que tingueu a la Junta actual enviant un correu a serveis@ampajoanmirobcn.cat i us respondrem el més aviat possible. Anirem informant del procés electoral pels canals habituals: web de l’AFA, correu electrònic i WhatsApp.

Salutacions,

Junta Directiva