Ecologistes en Acció ha elaborat un informe sobre la qualitat de l’aire als entorns escolars, on s’han analitzat els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) a 160 entorns escolars de ciutats com Madrid, Barcelona, Granada, Múrcia, Vigo i Xixón. L’estudi de ciència ciutadana s’ha fet en el marc de la campanya Clean Cities i s’acaba de donar a conèixer.

Dels 40 punts mesurats a Barcelona, l’escola Joan Miró és la que té els nivells de contaminació més alts de tota la ciutat amb 62 µg/m3. La xifra multiplica per 5 el límit establert per l’OMS, que és de 10 µg/m3, i excedeix en un 50% el límit legal permès, que està actualment als 40 µg/m3. Aquesta xifra és molt preocupant.

Les dades sobre els alts nivells de NO2 són generalitzades a tota la ciutat. A Barcelona, dos de cada tres centres que s’han analitzat estarien per sobre dels 40 µg/m3. Tot i que l’escola Joan Miró està en primera posició, la segueixen de prop l’escola Tabor i l’escola Patronat Domènech (amb 62 µg/m3 i 61 µg/m3, respectivament).

Mostres recollides aquest 2023

Les mesures s’han fet entre els mesos de gener i febrer de 2023. Ecologistes en acció va instal·lar una sèrie de mesuradors als entorns escolars (captadors passius de geometria plana) i després d’aquest període les dades es van enviar a un laboratori perquè s’analitzessin. D’aquí se n’han extret aquests resultats.

Hem de tenir en compte que la població infantil passa bona part de la seva vida als centres escolars. L’informe d’Ecologistes en Acció remarca: «els infants són especialment sensibles a la contaminació atmosfèrica, degut a la seva elevada freqüència respiratòria, a la seva més gran exposició a l’ambient exterior i a la immaduresa dels seus sistemes respiratori i immunitari, essent el NO2 un actiu immunodepressor».

El principal contaminant, els vehicles

Hi ha una sèrie de conclusions d’aquest estudi a tenir en compte. Es confirma que el principal contaminant en aquests entorns escolars són els vehicles de motor ja que hi ha una clara correlació entre els nivells de contaminació de NO2 i els entorns educatius amb més trànsit, com el nostre. De fet, les escoles amb millors resultats corresponen a espais pacificats amb prioritat per a vianants o amb molt poca circulació i estacionament. Com es poden millorar aquestes dades? Doncs amb més zones de vianants, amb la promoció de la bicicleta i el transport públic. Disminuint el trànsit motoritzat, l’alta densitat de circulació, limitant l’aparcament i els cotxes als carrers de l’entorn, especialment al voltant dels centres educatius.

Comissió Relacions Externes

AMPA Joan Miró