Els nostres filles i les nostres filles passen dues hores i mitja al dia a l’anomenat espai del migdia. Això es tradueix en 12.5 hores a la setmana, o sigui 50 hores al mes és a dir 1.750 hores al llarg del curs… aleshores, com a pares, no ens hauríem d’interessar més per aquest espai i aquest temps?

La nova Comissió de Menjador de l’AMPA hem iniciat aquest curs 2019-2020 amb molta força i il·lusió un projecte de cuina-pati que volem compartir amb totes les famílies. Quan vàrem decidir iniciar aquesta aventura ens vàrem voler centrar en un aspecte fonamental, els menús que ingereixen cada dia els nostres infants. Com s’alimenten els nostres infants a l’escola és una qüestió que preocupa a les famílies. Ja que suposa l’àpat més important durant 5 dies a la setmana.

Ens vàrem adonar, desprès d’un anàlisi exhaustiu, que les receptes i les quantitats que s’oferien encara tenien un recorregut important. Així que amb l’ajuda d’un nou cuiner que s’ha incorporat a l’equip estem dissenyant menús més equilibrats, més saludables i més innovadors. Us heu adonat que hem introduït el salmó o el wok de verdures? Són petites coses que poc a poc aniran educant en positiu el paladar dels nostres fills i filles.

Treballem per tal de passar del “preparar menjar” al “cuinar”

Els canvis els volem anar introduint de forma progressiva per tal que l’alumnat es vagi adaptant i sempre tenint present la important tasca que desenvolupa l’equip de monitors.

Amb tot això, ens hem plantejat treballar paral·lelament altres objectius com ara:

  • Oferir alternatives variades per als casos d’al·lèrgies o intoleràncies.
  • Reorganitzar les dinàmiques de la cuina per tal d’optimitzar el rendiment de l’equip.
  • Evitar el malbaratament d’aliments.
  • Avaluar la manera d’introduir progressivament un menú més ecològic.

No deixem de banda el fet que totes les religions i cultures presents a l’escola s’han de sentir còmodes amb els menús i oferint alternatives adaptades quan escaigui.

Seguint les recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) per tal d’evitar la obesitat infantil volem treballar perquè els nostres infants adquireixin uns hàbits alimentaris més saludables. Concretament ens proposem:

  • Reduir l’excés de consum de proteïna animal a favor de la proteïna vegetal com les llegums.
  • Augmentar el consum de verdures, hortalisses i fruita.
  • Reduir la ingesta de sucres refinats i greixos saturats.

Què més ens hem proposat?

Estem treballant per tal que la comunicació entre la Comissió i les famílies sigui constant. D’aquí que us hem preparat aquest monogràfic i hem demanat al nostre cuiner que ens respongui algunes preguntes que trobareu més avall. Hem demanat als monitors que assisteixin a les reunions de pares d’inici de curs per tal que se’ls pugui posar cara i que els pares tinguin l’oportunitat de parlar amb ells, també ens han habilitat un correu electrònic: menjador@ampajoanmirobcn.cat

I com fem tot això?

A la Comissió tenim una forma de treballar molt dinàmica. Utilitzem les eines telemàtiques que estan al nostre abast per tal de facilitar la comunicació i poder aportar idees des d’on estiguem i mirem de fer una reunió mensual, a aquesta li posem data d’inici i data de finalització ja que considerem que per a tots la gestió del nostre temps és molt important. Després es fa un acta que es penja a la web de l’escola on es pot consultar. Les decisions es prenen seguint les directrius de l’AMPA però amb llibertat i consensuades i sempre vetllant per l’interès dels nostres infants.

I què necessitem?

Com que som pocs, encara que ben avinguts, us demanem famílies que si teniu interès i temps penseu en cobrir algun d’aquests perfils que necessitem:

  • Tenim algun/a nutricionista? Ens aniria molt be passar els menús pel sedàs d’alguna persona experta en nutrició. Especialment si ens orienta a les famílies en la nutrició global (àpats que no es fan a l’escola) dels nostres fills i filles.
  • Necessitem algú que sàpiga d’organitzar equips i de fer seguiment d’activitats ja que el Luís té una immensa tasca amb tots els monitors que hi treballen.

Vols dir-nos alguna cosa?

Et repetim el correu electrònic: menjador@ampajoanmirobcn.cat