Benvolgudes famílies,

Ens plau comunicar-vos que un grup de pares i mares han fet el pas valent, decidit i altruista, presentar la seva candidatura com a propera Junta Directiva de l’AFA Joan Miró.

La candidatura presentada és la següent:

– Presidència: Laia Obis

– ⁠Vicepresidència: M. Victòria Cabau

– ⁠Secretaria: Ana Belmonte Fábrega

– ⁠Tresoreria: Francesc Barberán

– ⁠Vocal: Ana Torres Sabaté

– ⁠Vocal: Òscar Garcia-Abadillo Solé

Al haver-se presentat una única candidatura, tal i com estableix al reglament de les eleccions i als estatuts de l’AFA, el dia 31 de maig no es celebrarà la jornada electoral i es convocarà una Assemblea Ordinària al mes de juny, abans de finalitzar el curs, on es proposarà com a Junta Directiva a la candidatura única, per a que sigui ratificada per majoria simple o relativa dels sòcies i socis assistents.

Properament rebreu més informació al respecte.

Cordialment,

Junta Directiva