L’AFA del Joan Miró és l’associació de famílies d’infants de l’escola que té com a principals objectius els següents:

 1. Facilitar la comunicació entre les pròpies famílies i entre les famílies i l’escola (direcció, professorat i monitoratge), i assegurar que cap família no es perdi cap informació important per a elles o per als seus infants.
 2. Representar a les famílies davant d’òrgans i entitats externs (Consorci d’Educació, Ajuntament, AFFAC, Associacions de comerciants, etc.) que puguin influir positivament l’interès de les pròpies famílies (reclamacions, pacificació de l’entorn escolar, descomptes en comerços…)
 3. Organitzar (o col·laborar en l’organització), en línia amb el projecte educatiu de l’escola, les activitats, actes i jornades que quedarien fora de l’horari lectiu (9-12:30 i 15-16:30) que l’escola no té capacitat o potestat per assumir directament: servei d’acollida matinal, cuina-menjador, monitoratge de temps de migdia, extraescolars per a infants, activitats “extraescolars” per a pares i mares, festes, jornades informatives/formatives per a pares i mares, etc.

L’AFA és una entitat oberta, flexible i transversal i serveix com a plataforma des d’on vehicular projectes i participar activament de la comunitat escolar que formem conjuntament amb els nostres infants, l’equip docent, l’equip de monitoratge i el personal de serveis.

L’AFA s’organitza amb una Junta i a partir de Comissions i grups de treball, amb graus d’autonomia i capacitat per prendre decisions. Periòdicament, l’AFA es reuneix, convocant a totes i tots els seus membres, per tal proposar, gestionar i executar projectes, activitats, etc.

Totes les iniciatives i activitats es debaten i decideixen a les reunions de l’AFA.

ESTRUCTURA AFA

ELS ESTATUTS

Què fem a l’AFA?

L’AFA, en col·laboració amb l’Escola, ofereix:

 • Servei d’acollida de 7:45 a 9:00 del matí.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia i menús equilibrats.
 • Monitoratge durant el temps de migdia (12:30 a 15:00 d’octubre a maig i de 13:00 a 15:30 l’últim dia lectiu del mes de desembre i durant el mes de juny)
 • Continuïtat de l’horari escolar, fins a les 16:30, durant les jornades intensives de l’escola (última dia lectiu de desembre i durant el mes de juny)
 • Activitats extraescolars en col·laboració amb l’Associació Esportiva Eixample (AEE) i altres entitats: patinatge, teatre musical, escacs, manualitats, percussió…
 • Activitat esportiva per a nens i nenes en col·laboració amb l’Associació Esportiva Eixample i el Centre Esportiu Joan Miró.
 • Casal d’estiu en col·laboració amb l’Associació Esportiva Eixample.

L’AFA s’encarrega de:

 • Editar i publica la revista (en paper) MIROSCOPI.
 • Participar en el Consell Escolar, amb veu i vot.
 • Organitzar activitats per a pares i mares: ioga, bàsquet…
 • Organitzar xerrades informatives per a famílies de temes de l’àmbit de l’educació i amb relació amb la criança dels nostres infants.

L’AFA, amb la finalitat de promoure la relació entre les famílies, organitza les següents activitats de caràcter lúdic:

Descarrega aquí les recomanacions que des de l’AFA proposem a les famílies alhora de muntar els esdeveniments amb infants.

 • FESTA de BENVINGUDA a I3. Les famílies de I4, s’encarreguen d’organitzar una festa d’ acollida.
 • CARNESTOLTES. Les famílies de I5 són els que organitzen la festa.
 • FESTA LÚDICO-ESPORTIVA.
 • SOPAR DE FI DE CURS, dirigit a totes les famílies de l’escola i l’organitzen les famílies de quart curs (4t).
 • Durant tot l’any, les famílies de sisè curs (6è) organitzen diferents activitats a les FESTES, per finançar el viatge FI DE CURS, dels seus fills/es.
 • Altres festes i celebracions: Festa de l’AFA, xocolatada del dia de la Pau, etc.

Les reunions de l’AFA

Les reunions de l’AFA tenen lloc a l’escola, amb servei d’acollida per a infants, 5 cops a l’any (octubre, desembre, febrer, abril i juny), de 18:30 a 20:30, en dies alternatius de dilluns a dijous. Amb 15 dies o més d’antelació s’envia la convocatòria de la reunió a totes les famílies.

En aquestes reunions hi estan convidades a assistir totes les famílies de l’escola. A més, com a mínim, sempre hi assistiran un membre de la Junta de l’AFA, representants de les comissions i un delegat o delegada de cada curs. Són reunions obertes a tothom. Pots consultar aquí les actes de les reunions de l’AFA.

La convocatòria de les reunions es realitza via e-mail, amb la doble finalitat d’estalviar paper i aconseguir una comunicació més fluïda i àgil. Si no reps la convocatòria, pots contactar amb nosaltres a serveis@ampajoanmirobcn.cat i ho resoldrem!

Us hi esperem!!!