Si el vostre infant no anirà a l’escola un o més dies, heu d’informar sempre a la tutora o tutor de la seva classe mitjançant un correu electrònic. A més, si el vostre infant és dels que es queda a dinar a l’escola, també haureu de posar en còpia en aquest correu electrònic a la coordinadora de temps de migdia, la Mónica Esteban (mesteban@cet10.com), perquè el servei de menjador estigui informat i es pugui realitzar el descompte dels dies d’absència a la quota mensual, i també per evitar generar residus innecessaris.

Les absències s’han de comunicar abans de les 10h del matí. En cas de no comunicar-ho o fer-ho més tard, no serà considerat absència justificada i, per tant, no es descomptarà la part proporcional del menjar (1,60€/dia) en la quota de menjador del mes següent. El descompte es realitza des del primer dia d’assistència.

En cas de tenir beca, no hi ha retorn econòmic en justificar la falta d’assistència.

Davant de qualsevol dubte, podeu contactar amb la Mònica Esteban (mesteban@cet10.com), Coordinadora de Temps de Migdia, o amb el Jose Tapias (serveis@ampajoanmirobcn.cat), administratiu de l’AMPA.