A partir del 6 de setembre els infants de 1r a 6è es rentaran les dents una vegada tornin a les aules després de dinar.

Cada infant s’ocuparà del seu raspall i el monitor/a s’encarregarà de supervisar que tot va bé i hi ha fluïdesa amb la neteja al lavabo.

El material el portaran a la motxilla diàriament.
És responsabilitat de les famílies que el material estigui revisat i en bones condicions higièniques.

El material necessari és el següent:

  • Estoig / necesser
  • Raspall de dents
  • Pasta de dents

Important: TOT ha d’estar marcat amb NOM i COGNOMS

Comissió de Temps de Migdia