REUNIÓ ASSAMBLEÀRIA ORDINAL DE L’AMPA JOAN MIRÓ

29 de Novembre de 2023 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegades, representants de les comissions i famílies. En total, al voltant de 26 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovació de les actes anteriors 

2.Informació Comissions de l’AMPA

3.Acollida de tarda

4.Canvi de nom AMPA-AFA

5.Precs I preguntes

 1.Aprovació de les actes anteriors 

Es donen per aprovades les dues actes anteriors del juny 20 de juny (amb les esmenes d’una mare que s’han incorporat a l’acta en diversos punts) i la darrera del mes 18 d’octubre.

2.Informació Comissions de l’AMPA

*Comissió de Festes
La representant de la Comissió comenta que la Festa de l’AMPA d’aquest any ha quedat anul·lada per la manca de participació d’algunes comissions; l’any vinent es tornarà a proposar.

-Festa de benvinguda I3: va ser un èxit i potser només mancaria alguna activitat per tal que les famílies es relacionin més. Es va valorar positivament l’actuació dels Ernestos i la creació de la cançó de benvinguda.

-Xocolatada es celebrarà amb la festa de la pau com cada any i es demanarà la participació de les famílies per a seva preparació.

-Carnaval: el claustre decidirà la temàtica de l’escola i les famílies d’I5 proposen el tema de la festa que es celebrarà el dissabte 17 o diumenge 18.

-Lúdicoesportiva: és una jornada que es celebra en el marc de la setmana cultural, habitualment dissabte, en què es proposen activitats esportives i  diumenge cada curs realitza tallers.

-Sopar de 4rt:  per part de la Junta es va proposar canviar una mica el format de la festa degut a les queixes reiterades del veïnat per l’elevat soroll a altes hores de la matinada; després d’una reunió entre representants de les famílies de 4rt, la Comissió de Festes i la Junta, s’ha decidir introduir alguns canvis  a la festa, entre els quals crear una comissió de seguretat per controlar l’accés.

*Consell escolar 

El President comenta de la importància que hi pugui haver-hi un representant de cada cada comissió al Consell Escolar per tal de poder aportar les necessitats de cadascuna; caldrà fer més propaganda de cara a les properes eleccions dintre de dos anys.

*Comissió de menjador
El President comenta que, degut a la pujada del preu dels aliments, es va finalitzar el curs amb un balanç econòmic negatiu. Tanmateix, amb l’esforç del Cap de Cuina, del Responsable d’Administració, de la Comissió de Menjador i de la Comissió Econòmica s’han pogut començar a aplicar mesures per tal de reduir el dèficit i, entre els mesos de setembre i octubre ja hem aconseguit un estalvi de més de 8.000€ respecte al pressupostat. Si a final de curs s’aconsegueix un estalvi suficient, de cara al proper curs ens podrem plantejar reduir una mica la quota del menjador de les famílies i/o introduir millores al servei, com per exemple monitoratge (extra) que parli nomé en anglès als infants durant l’hora del dinar.
També es parla de la prohibició de donar menjar cuinat en tuppers als infants que marxen d’excursió un dia sencer sense un embalatge refrigerat (inviable de dur si l’excursió és a peu o en transport públic. Es plateja la opció que, per mantenir el servei, s’hagi d’oferir entrepans embotit o formatge sec i nomes amb oli (sense tomàquet). Es demana que consti a l’acta un enllaç de la normativa vigent (clica per a més informació)
Es parlarà amb el cuiner per comentar el tema.

Durant l‘estiu es va cedir la cuina i al setembre es van haver de fer algunes reparacions en diversos equips de la cuina. Al juny, als pocs dies de començar el casal també es va haver de reparar el rentavaixelles. La cuina és propietat del consorci i la maquinària de l’AFA. Com a AFA ens hem de plantejar si convé algun lloguer per l’ús de la cuina durant el casal d’estiu i que l’empresa decideixi si ens paga el lloguer o contracta un servei de càtering. 

D’altra banda es comencen a comentar les preguntes que van traspassar el delegats/des dels cursos però les coordinadores de delegats demanen que no és el lloc i la via hauria de ser des de coordinació i retornar als delegats/des.
La Junta enviarà les respostes a les coordinadores i aquestes les enviaran a la resta de delegades.

Una mare de la comissió de menjador comenta que als grups de 5è i 6è hi ha vegades que es fan cançons i burles sobre determinat menjar i es neguen a tastar-lo. Un pare diu que els infants no es volen menjar un aliment també hauríem de fer autocrítica des de l’AFA per si potser aquell aliment o com està preparat no és gaire bo. 

*Comissió d’Externes
La comissió informa de les diferents activitats i lluites que es faran al llarg del curs. Es duran a terme 3 talls, un per trimestre, per tal de reivindicar la no contaminació i demanar més espais verds. Es vol esbrinar  el que passarà amb les obres del Parc Joan Miró i com afectaran a la nostra escola. La Comissió de Benestar Climàtic quedarà absorbida a la Comissió d’Externes.

*Comissió de Comunicació

No hi han informacions.

*Comissió d’Extraescolars
A inici de curs hi havia algunes famílies que arribaven tard a la recollida del infants de les activitats que finalitzen a les 17:30 o 17:45, i les empreses que ens donen el servei ens van fer un toc d’atenció a l’AFA. Per sort ara ja s’ha solucionat.
Es comenta que des de l’Associació Esportiva Eixample es van proposar activitats per a nens i nenes del casal d’hivern. Les famílies es van queixar a l’AEE el curs passat, per diferenciar molt clarament dos tipus d’oferta, una només d’esport (futbol i bàsquet) i l’altra més artística (ball, maquillatge…). Aquest tipus de casal el seguiran oferint, però en una altra escola, i a la nostra han intentat oferir un casal més inclusiu. 

Es comenta que han fet servir la discriminació positiva per tal que algunes nenes puguin entrar en algunes activitats com futbol (habitualment integrades per nens). També entren directament infants del pla de xoc.
Comenten si seria possible que s’ampliés el nombre d’infants de les activitats d’equip per tal que poguessin apuntar-se més infants; es parlarà amb l’AEE i es demanarà la seva viabilitat, després de també comentar-ho amb les famílies usuàries. De cara a la propera assemblea es realitzarà una votació per tal de decidir com es demanarà aquest últim tema.

*Comissió de Convivència

La representant comenta que durant aquest curs segueixen oferint xerrades a les famílies, sobre gestió de conflictes, famílies diverses, etc.
Han fet una compra de llibres per l’escola amb perspectiva de gènere.
Expliquen que la Direcció de l’Escola els ha proposat fer una trobada entre famílies, mestres del claustre i la direcció, durant aquest curs, per parlar resolució de conflictes entre els infants. També la Comissió està preparant un tríptic amb informació per a les famílies per saber com actuar al respecte.

*Comissió Digital

És una comissió que acaba de crear-se. Volen fer xerrada sobre l’ús de les pantalles i també impulsar els pactes entre famílies per tal de no donar mòbils fins 16 anys, tallers amb infants, etc.

Es realitzarà una xerrada amb l’Ana Ramis el proper 4 desembre. També demanen amb quin pressupost disposen per la comissió. Una mare demana traspassar un qüestionari sobre l’ús dels mòbils als grups de delegats i delegades.

*Comissió Gegants 

La comissió informa que se’ls va convidar a la festa de la Mercè i també a la propera festa de Sant Antoni que es celebrarà al gener.
Fan una crida per tal que famílies I4 i I5 portin a la canalla per dur les cuques i a la festa del Barri de Sant Antoni del 13 de gener.

Aquest any s’han proposat fer un gegant petit per tal que puguin dur-lo els nens a la cercavil·la i ja han restaurat els gegants de l’escola.

*Coordinació delegats

Des de coordinació de delegats s’expressa un cert malestar, senten que la seva tasca no s’està valorant com cal. Tot ve donat arran del retorn de les inquietuds de les famílies, expressades a la darrera reunió de delegades, ja que no s’ha tingut en compte la seva feina realitzada.
S’acorda que les coordinadores enviaran als delegats les respostes d’AFA i escola perquè ho facin arribar als respectius cursos.


3.Acollida de tarda
Cal fer votació sobre el dèficit que genera l’acollida. Una família va proposar que hi hagi un preu esporàdic i un preu fix de quota mensual. Cal fer votació si s’accepta aquesta opció. Proposen parlar amb les famílies usuàries del servei per veure si estan d’acord amb aquesta unificació de preu per tal de poder mantenir el servei.
Proposen fer promoció del servei per animar les famílies a que en facin ús.

4. Canvi nom AFA
S’han fet els primers passos pel canvi de nom i s’ha consultat a justícia; un cop es tingui resposta s’enviarà la proposta a educació; comenten que serà  un procés llarg.
Pel que fa al logo, es decideix fer una crida a les famílies que sàpiguen dissenyar i elaborar unes bases per participar al “concurs”. Els nens i nenes de l’escola votaran el seu logo preferit.

5.Precs i preguntes
Una mare delegada va demanar les dades de les famílies per crear els grups de WhatsApp però l’administratiu ja no les pot passar per la protecció de dades.
Demanen fer rotllana per la reunió de cara a properes assemblees.
Demanen canvi en l’horari de la reunió i flexibilitzar-la una mica i fer reunions més sovint.
Comenten l’alegria per recuperar la lúdicoesportiva i una mare informa que dijous 30 de novembre faran un tall des de l’institut per les properes obres.
Demanen que ens presentem a l’inici de la reunió i informen la voluntat de crear una comissió per la inclusió a l’escola: creació de parelles lingüístiques i assessorament famílies de fora.
Demanen actualitzar els grups de WhatsApp i suprimir les persones que no haurien de ser-hi com en el grup AFA Comissions.
Una de les coordinadores informa que properament s’obrirà el període per demanar subvencions a la Generalitat i es proposa que els diners es destinin per la creació del gegant.