REUNIÓ ASSAMBLEÀRIA ORDINAL DE L’AMPA JOAN MIRÓ

21de Febrer de 2024 a les 18:30

Participants: Junta de l’AFA, Coordinació de delegades, Representants de les comissions i famílies. En total, al voltant de 26 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovació de les actes anteriors

2. Subvencions

3. Eleccions Junta

4. Canvi de nom AFA Joan Miró

5. Acollida de tarda

6.Informació Comissions de l’AMPA

 7.Precs i preguntes

 1.Aprovació de les actes anteriors

Una de les coordinadores fa una esmena de l’acta anterior i comenta que cal adjuntar que les coordinadores troben a faltar el recull del sentiment de no reconeixement de la seva feina. Per tant, resta pendent aprovar l’acta propera reunió.

2. Subvencions

Aquest any s’han demanat dues subvencions, la general de funcionament de l’AFA, com cada any, i una específica per a un projecte de la Comissió de Gegants, que vol programar una sèrie de tallers participatius i activitats per a nens, nenes i famílies que conclouran amb l’elaboració d’un nou gegantó o gegantona per a l’escola. La Comissió de Gegants farà el tret de sortida aprofitant eI tall del 15 de març. Proposen que els tallers es puguin fer entre setmana a partir de les 18h de la tarda a l’interior de l’escola.

3. Eleccions Junta

Es presenten les bases de les eleccions i el seu funcionament. La data per realitzar la votació serà el divendres 31 de maig (1 vot per persona) en horari de 8 a 9.30h i de 16.30h a 17.00h. La presentació de candidatures (1 persona candidata per família) es podrà fer fins el 21 de maig.

Les candidatures hauran de ser d’un mínim de 3 persones, indicant qui exerciria la presidència, la secretaria i la tresoreria, i sense límit de persones, podent haver vicepresidència i tantes vocals com es vulgui.

Si no es presentessin candidatures, l’actual junta seguiria exercint i es tornarien a convocar eleccions de forma periòdica.

4. Canvi de nom AFA Joan Miró

Ja hem rebut resposta afirmativa del Departament de Justícia i d’Hisenda; resta pendent el tràmit de la Seguretat Social i avisar a La Caixa i els diferents proveïdors del canvi de nom.

D’altra banda, queda pendent el canvi de nom de les adreces de correu electrònic de l’associació, així com el disseny i posta en marxa d’una nova web.

Pel que fa la tema del logotip no hi ha hagut propostes de la convocatòria que es va fer; només tenim una proposta anterior que caldria modificar.

S’acorda allargar el termini i fer publicitat via WhatsApp; si aquesta mesura no serveix per animar la gent a participar, es posarà un logo neutre i es tornarà a provar de fer la crida el proper curs.

5. Acollida de tarda

La modificació de les quotes ha permès que més famílies sol·licitin el servei i amb el número actual de famílies (15), el servei ja no és deficitari econòmicament.

De cara al curs vinent la informació de les quotes que rebran les famílies ja serà amb aquesta modificació.

Una mare de 5è demana que, de cara al curs vinent, l’acollida de tarda cobreixi la franja de 16,30 a 18h pels alumnes de bàsquet que han d’esperar a les 18h per iniciar l’activitat. S’acorda que la mare preguntarà a les famílies de 5è si hi hauria interès per l’any vinent de fer ús del servei.

6.Informació Comissions de l’AMPA

*Comissió de Festes

-Xocolatada: les mares de la comissió comenten que la festa va anar molt bé però van faltar melindros; de cara al curs vinent volen reorganitzar les taules i la recollida de la xocolata i els melindros. Pel que fa a les guardioles es van recollir 280E per Save the Children; d’altra banda els de 5è van passar amb una guardiola pròpia i caldria saber quants diners es van recollir finalment.

-Carnestoltes: la festa va anar prou bé tot i que a l’hora de preparar-la van trobar-se amb problemes per trobar les claus de la porta de ferro i finalment es va obrir per la porta principal; no hi havia famílies que sabessin muntar l’equip de so i diuen que elaboraran una guia per tal de facilitar el muntatge de cara al curs vinent. També es plantegen fixar la data de la festa abans per tal que sigui el mateix dissabte després del carnestoltes de l’escola.

D’altra banda comenten que volen plantejar que 6è es faci càrrec de muntar les proves de la ludicoesportiva.

Finalment, comenten si la Junta podria facilitar el pressupost de cada festa per saber amb quants diners poden comptar per cada festa; la Junta respon que hi ha un pressupost global per a totes les activitats lúdiques de l’AFA, però que en cada cas, si cal més pressupost es pot fer consulta i es valora si es pot cas per cas.

*Comissió de menjador

La Direcció ha rebut el Projecte del Temps de Migdia que han elaborat entre Cet10 i la Comissió. Queda pendent saber si l’aprova directament o hi presenta esmenes.

El professorat de l’escola estan treballant la prevenció i detecció d’abusos sexuals. El curs vinent faran formació amb la Vicky Bernadet. Quan l’escola tingui el seu protocol s’afegirà al dossier intern de monitoratge.

El mes de març, l’equip de monitoratge farà una formació de resolució de conflictes i no violència per millorar, entre altres,  la creació de vincles amb els infants.

Des de la direcció de l’escola s’ha transmès que es valora la feina feta dels monitorage per Carnestoltes i es veu una  bona cohesió d’equip.

Es valora molt bé la gestió de rentada de dents. Com es perden molts necesser, es suggereix fer recordatori a finals del 2on trimestre que quan els alumnes porten les coses de casa, cal etiquetar-ho adequadament amb el nom.

CUINA

De cara al proper curs és possible que calgui comprar un forn nou.

Pícnic. A patir del tercer trimestre el pícnic seran entrepans i els farà l’equip de cuina. Els entrepans aniran embolcallats amb bossa de paper.

L’escola valora molt positivament la feina que fa la comissió de menjador. Se li dona molta importància a tenir cuina amb gestió pròpia. Mostra d’això, molts dels mestres es queden a menjador i els hi encanta el menjar.

Malbaratament alimentari al menjador escolar: Gran tema pendent de solucionar a tots els menjadors escolars. Es comenta la possibilitat de que les famílies vulnerables se’n puguin beneficiar, però encara hi ha dubtes de com gestionar-ho.

Es suggereix que potser es podria fer extensiva aquesta preocupació a altres AFA del barri o de l’entorn i buscar solucions conjuntament.

Un pare demana el motiu pel qual es donen bosses individuals de plàstic de “nachos” sent una escola sostenible. Es traslladarà la consulta a cuina. Sempre que no sigui imprescindible s’hauria d’evitar, per sostenibilitat, envasos individuals.

Un pare comenta que el seu fill li ha dit que algun mestre algun cop ha fet broma amb alguns alumnes de que el seu menjar és millor (els menús són diferents) . El pare demana discreció al professorat al respecte.

*Comissió d’externes

La comissió informa del tall de carrer el proper divendres dia 15 de març.

Comenten que faran arribar un post al web de l’AFA sobre les accions en favor del poble de Palestina que promouen associacions del barri (entre elles la pròpia AFA Joan Miró)

Pel que fa al tema del parc Joan Miró, una mare comenta que la previsió serà d’un trànsit de 70 camions cada dia. Es proposa que s’organitzin concentracions. També es parla de la contaminació (pols) que generarà durant els 2 anys que durin les obres.

Una mare que té el fill gran l’institut comenta que les famílies d’allà costa que es mobilitzin perquè ja no van a buscar els fills a l’escola; proposen fer un comunicat conjunt institut i escola i es posaran en contacte amb la Comissió d’Externes.

L’AFA Joan Miró ha donat i dona total suport a les reivindicacions i manifestos que impulsa la plataforma ”Salvem el parc”.

*Comissió d’extraescolars

Una mare pregunta si l’Associació Esportiva l’Eixample farà proposta de colònies d’estiu aquest curs.

Una mare comenta si podem fer votació per tal d’ampliar a 15 alumnes en l’activitat de futbol i bàsquet; es realitza la votació i queden 15 vots a favor.

*Comissió de convivència

Un pare parla de la situació dels casos de bullying de l’escola en les diferents classes i demana que cal rebre, per part de tutores i/o la direcció de l’escola, més informació sobre les situacions que es viuen al centre.

Demanen que la informació sobre la formació que els mestres estan rebent en una reunió informativa a les famílies al 2n trimestre.

*Comissió de comunicació

No hi han informacions.

*Coordinació delegats

No hi ha informacions

 7.Precs I preguntes

Una mare demana que troba a faltar informació dels temes que es tracten al Consell Escolar. La Junta va preguntar al consell si podia fer públiques les actes del Consell Escolar i li van dir que no, en part per la confidencialitat de les dades personals de l’alumnat i famílies Al butlletí mensual hi apareix un resum dels principals temes tractats.

Una mare demana més freqüència en les reunions per tal de poder tractar tots els temes pendents.

Una mare comenta el neguit del tema de l’Institut: fins el 2015 teníem 2 instituts adscrits Ernest Lluch i el Maragall i quan es va obrir l’Institut Viladomat ens van treure el Maragall per deixar a 2 instituts per escola. Altres centres tenen 3 instituts adscrits, però en el cas del Joan Miró aquests dos 2 instituts estan massificats (Ernest Lluch i Viladomat). La setmana passada, el departament va celebrar una reunió en què va garantir plaça als instituts de 1ª i 2ª opció.

S’informa que l’escola Xirinacs passarà a ser Institut-Escola.

Una mare demana a la Junta participació activa en el tema i no només signar els manifestos.

Hi ha un manifest on es demanen més instituts o l’obertura de més línies en els instituts existents.

Sense res més a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 20,45h del vespre.