L’AMPA Joan Miró ha participat en el debat i redacció del manifest de la petició de les escoles de Barcelona al Consorci d’Educació on es declara que les altes temperatures de les escoles suposen un risc per als infants, dificulten l’aprenentatge i són un risc per a les treballadores dels centres. Es demana doncs al consorci posi a disposició dels centres escolar solucions a les altes temperatures que, donada la situació d’emergència climàtica aniran en augment en el futur. Aquestes propostes han de ser sostenibles i adaptades a les necessitats de cada centre. L’acció s’emmarca en altres reivindicacions de l’anomenada Revolta Escolar.


La problemàtica i el manifest han aparegut ja a diferents mitjans de comunicació als darrers dies – tot i que s’han centrat molt en l’arribada dels ventiladors als centres. Alguns exemples:


https://www.lavanguardia.com/vida/20220912/8518810/150-associacions-families-i-43-direccions-d-escoles-reclamen-mesures-urgents-davant-calor-les-aules-barcelona.amp.html


https://beteve.cat/societat/16-escoles-barcelona-reben-386-ventiladors-calor/


https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-15092022/video/6175742/

A l’espera de solucions més estructurals per part del consorci, una família de l’escola Joan Miró ha donat 12 ventiladors a l’escola. La direcció, per la seva part, n’ha comprat 16 més. S’han col·locat dos ventiladors a cada aula que dona al pati, ja que reben més hores de sol, i un ventilador a les que donen al carrer.
El manifest que s’ha fet arribar al Consorci d’Educació de Barcelona és el següent:

AL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Barcelona, setembre del 2022


Les associacions de famílies d’alumnes i escoles que subscriuen aquest escrit, i Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, davant la situació de calor extrem a les aules, exposen:

Durant el darrer mes de juny i en el que portem d’inici de curs 2022-2023, a les escoles catalanes hem tornat a viure situacions que ja fa temps que es repeteixen al voltant de l’estiu. Les temperatures són tan elevades que bona part de l’alumnat, del professorat i de la resta de la comunitat educativa pateixen situacions constants de risc per a la seva seguretat i salut.

Tal com estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:

“1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25ºC.”

Més endavant, el Reial Decret 1027/2007, que aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), estableix temperatures operatives de 22ºC a l’hivern i de 24,5ºC a l’estiu.


És indiscutible que als voltants de l’estiu als centres educatius de Barcelona se superen amb escreix els llindars de temperatura que estableix la legislació vigent. Això produeix no només malestar i incomoditat, sinó que en alguns centres també s’han produït lipotímies o cops de calor davant les temperatures extremes.


És competència del Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb la Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, “la construcció i les obres de reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics” així com “la conservació, el manteniment, els subministraments (…) dels edificis destinats a centres docents públics”.

Per aquest motiu, SOL·LICITEM que el Consorci d’Educació de Barcelona:


1) Defineixi un pla per instal·lar sistemes de renovació d’aire a totes les escoles de Barcelona construïdes abans del 2007 i a totes les construïdes posteriorment però que es van quedar fora de les exigències del RITE (RD 1027/2007). Aquests sistemes garanteixen el confort tèrmic alhora que filtren l’aire i eliminen part de les partícules nocives provinents de l’exterior i de l’interior tot garantint la màxima eficiència energètica. Per tant, exigim equiparar les condicions a totes les escoles amb les demandes del RITE.


2) Prengui mesures d’urgència a les aules.
• Establiment dels sistemes de ventilació adequats per mantenir la temperatura dintre dels límits legals


3) Mesures d’urgència als patis
• Introducció d’espais d’ombra (amb arbres sempre que sigui possible, o tendals) – naturalització dels patis
• Reducció de la superfície cimentada

A banda de la millora del confort climàtic als centres docents per permetre un bon ambient d’aprenentatge, cal garantir la seguretat i salut dels infants i treballadors.

En el cas dels centres concertats, i entenent que els seus infants i treballadors han de gaudir de les mateixes condicions de confort termohigromètric que als centres públics, instem el Consorci d’Educació a exigir als gestors dels esmentats centres el compliment de les condicions sol·licitades en els punts anteriors (1, 2 i 3).

Instem el Consorci a prendre aquestes mesures tan aviat com sigui possible. Subscriuen aquest e escrit:


Escoles i Instituts (Direccions adherides)

 1. Escola Agora
 2. Escola Alexandre Galí
 3. Escola Antoni Balmanya
 4. Escola Auró
 5. Escola Baró de Viver
 6. Escola Can Fabra
 7. Escola Catalònia
 8. Escola Congrés-Indians
 9. Escola Diputació
 10. Escola Doctor Ferran i Clua
 11. Escola El Sagrer
 12. Escola Entença
 13. Escola Eulàlia Bota
 14. Escola Fructuós Gelabert
 15. Escola Gayarre
 16. Escola Ignasi Iglesias
 17. Escola Itaca
 18. Escola J. M. Sagarra
 19. Escola La Farigola del Clot
 20. Escola La Llacuna del Poblenou
 21. Escola La Rambleta del Clot
 22. Escola Lavínia
 23. Escola l’Estel
 24. Escola Mallorca
 25. Escola Mare Nostrum BCN
 26. Escola Mas Casanovas
 27. Escola Mestre Gibert
 28. Escola Miralletes
 29. Escola Mossèn Jacint Verdaguer
 30. Escola Muntanyeta
 31. Escola Parc del Guinardó
 32. Escola Pau Casals Gràcia
 33. Escola Pegaso
 34. Escola Poble-Sec
 35. Escola Provençals
 36. Escola Ramon Llull
 37. Escola Santiago Rusiñol
 38. Institut Escola Sicília
 39. Institut Escola Coves d’en Cimany
 40. Institut Escola Eixample
 41. Institut Escola Els Til·lers
 42. Institut Montserrat Roig
 43. Institut Pau Claris

Associacions de Pares, Mares i Families d’alumnes adherides:

 1. AFA Alexandre Galí
 2. AFA Bàrkeno
 3. AFA Baró de Viver
 4. AFA Can Fabra
 5. AFA Congrés-Indians
 6. AFA EBM El Cargol
 7. AFA EBM Mont Tàber
 8. AFA EBM Nenes i Nens
 9. AFA El Torrent de Can Carabassa
 10. AFA Els Llorers
 11. AFA Escola 9 Graons
 12. AFA Escola Àgora
 13. AFA Escola Àngels Garriga
 14. AFA Escola Anglesola
 15. AFA Escola Arc Iris
 16. AFA Escola Auditori
 17. AFA Escola Auró
 18. AFA Escola Baixeras
 19. AFA Escola Barcelona
 20. AFA Escola Barrufet
 21. AFA Escola Brasil
 22. AFA Escola Carlit
 23. AFA Escola Castella
 24. AFA Escola Catalònia
 25. AFA Escola Cervantes
 26. AFA Escola de la Concepció
 27. AFA Escola del Mar
 28. AFA Escola dels Encants
 29. AFA Escola Diputació
 30. AFA Escola Doctor Ferran i Clua
 31. AFA Escola Dovella
 32. AFA Escola Durán i Bas
 33. AFA Escola El Sagrer
 34. AFA Escola Els Pins
 35. AFA Escola Els Xiprers
 36. AFA Escola Emili Juncadella
 37. AFA Escola Estel Guinardó
 38. AFA Escola Eulàlia Bota
 39. AFA Escola Ferran Sunyer
 40. AFA Escola Fluvià
 41. AFA Escola Fructuós Gelabert
 42. AFA Escola Gaia
 43. AFA Escola Heura
 44. AFA Escola Ignasi Iglesias
 45. AFA Escola IPSE
 46. AFA Escola Itaca
 47. AFA Escola Josep Maria Jujol
 48. AFA Escola La Caixa
 49. AFA Escola La Sedeta
 50. AFA Escola l’Arenal de Llevant
 51. AFA Escola Les Acàcies
 52. AFA Escola Mallorca
 53. AFA Escola Mare de Déu de Núria
 54. AFA Escola Mare Nostrum BCN
 55. AFA Escola Mas Casanovas
 56. AFA Escola Mediterrània
 57. AFA Escola Miralletes
 58. AFA Escola Montseny
 59. AFA Escola Mossèn Jacint Verdaguer
 60. AFA Escola Nabí
 61. AFA Escola Octavio Paz
 62. AFA Escola Patronat Domènech
 63. AFA Escola Pau Casals Gràcia
 64. AFA Escola Pegaso
 65. AFA Escola Pere IV
 66. AFA Escola Pit-Roig
 67. AFA Escola Poble sec
 68. AFA Escola Pràctiques
 69. AFA Escola Provençals
 70. AFA Escola Ramon Llull
 71. AFA Escola Rius i Taulet
 72. AFA Escola Sagrada Família
 73. AFA Escola Splai
 74. AFA Escola Tàber
 75. AFA Escola Tabor
 76. AFA Escola Teixidores de Gràcia
 77. AFA Escola Tibidabo
 78. AFA Escola Tomás Moro
 79. AFA Escola Tres Pins
 80. AFA Escola Valldaura
 81. AFA Escola Víctor Català
 82. AFA Escola Xirinacs
 83. AFA Flor de Maig
 84. AFA Gayarre
 85. AFA IE Tres Fonts de les Corts
 86. AFA IES Antaviana
 87. AFA IES Bernat Metge
 88. AFA IES Coves d’en Cimany
 89. AFA IES Oriol Martorell
 90. AFA IES Sicília
 91. AFA Institut Caterina Albert
 92. AFA Institut Dolors Aleu
 93. AFA Institut Escola Arts
 94. AFA Institut Escola Els Til·lers
 95. AFA Institut Joan d’Àustria
 96. AFA Institut La Sedeta
 97. AFA institut L’Alzina
 98. AFA Institut Martí Pous
 99. AFA Institut Moisès Broggi
 100. AFA Institut Montserrat Roig
 101. AFA Institut Nou Barris
 102. AFA Institut Pau Claris
 103. AFA Institut Príncep de Viana
 104. AFA Institut Vapor del Fil
 105. AFA J. M. Sagarra
 106. AFA Jesuïtes del Clot
 107. AFA La Farigola de Vallcarca
 108. AFA La Farigola del Clot
 109. AFA La Llacuna del Poblenou
 110. AFA La Muntanyeta
 111. AFA La Palmera
 112. AFA L’Arenal de Llevant
 113. AFA Lavínia
 114. AFA L’Estel
 115. AFA Lluís Vives
 116. AFA Martí Pous
 117. AFA Mercè Rodoreda
 118. AFA Mestre GIbert
 119. AFA Molí de Finestrelles
 120. AFA Palma de Mallorca
 121. AFA Parc del Guinardó
 122. AFA Pare Poveda
 123. AFA Pau Casals
 124. AFA Pau Vila
 125. AFA Pere Vila
 126. AFA Rambleta del Clot
 127. AFA Santiago Rusiñol
 128. AFA Turó Blau
 129. AFI Entença
 130. AFI Escola Francesc Macià
 131. AMPA Col·legi Camí
 132. AMPA EBM Albí
 133. AMPA Els Porxos
 134. AMPA Escola Antoni Balmanya
 135. AMPA Escola Bressol Marina
 136. AMPA Escola Bressol Montserrat
 137. AMPA Escola Can Clos
 138. AMPA Escola Casas
 139. AMPA Escola de Bosc de Montjuic
 140. AMPA Escola Fort Pienc
 141. AMPA Escola Grèvol
 142. AMPA Escola Joan Miró
 143. AMPA Escola La Mar Bella
 144. AMPA Escola Maristes La Immaculada
 145. AMPA Escola Verns
 146. AMPA IES Francisco Goya
 147. AMPA Institut Ernest Lluch
 148. AMPA Institut Escola Eixample
 149. AMPA Jesuïtes Casp
 150. AMPA Sant Martí