Durant el temps de migdia a l’escola Joan Miró realitzem un dia a la setmana una activitat esportiva dirigida per l’equip de monitoratge.

Promovem l’activitat física en aquest espai, ja que té molts beneficis pels infants.

Alguns dels avantatges més importants són els següents:

  • L’activitat física ajuda als nens/es a mantenir-se actius i en forma, i això contribueix en el seu creixement i a un desenvolupament saludable, per millorar la seva resistència, la força i l’agilitat.
  • Els esports ajuden a millorar les habilitats motrius dels infants, com la coordinació, l’equilibri i les destres. Aquestes habilitats són molt rellevants pel seu desenvolupament cognitiu i físic.
  • Les activitats fomenten la interacció social i les habilitats de treball en equip. Els infants aprenen a compartir, cooperar, comunicar-se i a resoldre conflictes.
  • Quan els infants milloren en les seves habilitats esportives i aconsegueixen metes, la seva autoestima i confiança en ells mateixos augmenten.
  • Els esports també poden ensenyar als infants diferents valors com són l’honestedat, la lleialtat, el respecte pels altres i la importància de jugar d’una forma justa.

Aquest mes d’octubre, els infants d’I4 i d’I5 han fet diferents activitats esportives, entre elles s’han iniciat al bàsquet, així com al voleibol.

Les classes de 1r, els Juliverts i les Farigoles, han jugat amb cordes, provant el salt a doble corda. També han realitzat atletisme a través del joc del mocador.

Les Mentes i les Cintes del curs de 2n han jugat un partit de bàsquet.

Els infants de 3r, els grups de Mediterrani i Carib, han jugat partits d’hoquei i també, han participat en un torneig de ping-pong.

El curs de 4t, Montjuïc i Lisboa, aquest mes els hi ha coincidit les colònies i dies festius amb les activitats esportives, però us deixem una mostra dels castells de sorra que han construït entre tots/es plegats.

Lisboa i Tòquio, els infants de han participat en jocs de raqueta.

I els infants de , Madagascar i Hawaii, han provat amb diferents figures de l’acroesport.

Mònica Esteban

Coordinadora Temps de Migdia (CET10)