ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA:

  • Informació escola i Consell Escolar
  • Seguiment de projectes en marxa
  • Informacions generals
  • Precs i preguntes

Dia: 19 de novembre
Hora: 21 h.

Les famílies que es vulguin acostar per primera vegada poden venir abans (20.45) i els explicarem a grans trets què és i com funciona l’AMPA, així com els projectes que tenim en marxa.