Aquest any la classe de Lleons de 2n de primària participa en el 5è Congrès de Ciències del Consorci d’educació de Barcelona. El projecte està adreçat a la presentació d’una experiència d’investigació de l’alumnat i l’eix vertebrador d’aquest any és “El canvi climàtic”

La classe de Lleons s’ha afegit participant a l’activitat “X Aire” que gràcies a la col·laboració de 20 escoles de la ciutat col·laboraran a la mesura de la qualitat de l’aire ubicant sensors en diferents punts de la ciutat.

Per realitzar l’activitat, dinamitzada pel CCCB, un grup de famílies voluntàries i la mestre, van anar a rebre una formació sobre l’activitat. A partir de llavors, s’havia de situar els punts de control segons els barri. Per fer l’elecció, és va situar el lloc on viuen les nenes i els nens de la classe i es va dividir la zona en sectors que es correspondrien als equips de treball. Cada un dels sectors, tenia uns 6-7 detectors per col·locar.

El passat dia 16 de febrer es va realitzar la col·locació dels sensors. Aquests mesuraran la quantitat de Diòxid de Nitrogen (NO2) en l’aire de la nostra ciutat durant un mes. Es troben situats a elements fixos del mobiliari urbà (faroles, parades d’autobus,…) a una alçada de 2,5m.

En tractar-se d’un projecte en col·laboració entre diferents escoles, ha creat molta expectació i el dia de la col·locació dels sensors va haver molt interès per part de la premsa i la televisió. Els nostres nens i nenes es van convertir en científics protagonistes explicant el projecte i l’activitat que anaven a fer. de fet, a l’InfoK els van dedicar un petit reportatge.

A BTV també els hi van dedicar aquesta notícia:

Podreu trobar més informació sobre el projecte al web de l’escola