Què es el REMA?

REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE LLIBRES I MATERIALS ESCOLARS

A partir de la proposta d’un grup de mares i pares, es va iniciar el curs 1998-1999 el projecte REMA, de REutilització i reciclatge de llibres i MAterials escolars. Aquest projecte encara es duu a terme i és un bon exemple per a totes les altres escoles i per a la societat, que ens ajuda a poder compartir, a saber cuidar el material i a estalviar diners.

El projecte de la Reutilització del Material de l’Alumnat (REMA) és una de les experiències premiades per l’Ajuntament de Barcelona com a exemple de participació de la comunitat educativa.

Avui en dia, gran part del pressupost que les famílies dediquem en l’escolarització dels nostres fills, comprar llibres i altres materials que han de fer servir durant el curs, suposen una gran càrrega econòmica.

L’objectiu d’aquest projecte no solament és afavorir l’estalvi econòmic, sinó també ensenyar als nens i nenes a tenir uns valors de reutilització i cura del material que fan servir, compartir amb els companys i pensar també en els altres.

A l’aula es treballa i es fa el seguiment del bon ús dels llibres, del saber compartir. A final de curs els mestres, els alumnes i les famílies, si cal, revisen els llibres i els deixen en bon estat per al curs següent.

No hem d’oblidar tampoc una part important d’aquest projecte que és el respecte al Medi Ambient, en el qual hem de pensar tots en mantenir-lo en bon estat. L’escola des de l’inici forma part del projecte “Agenda 21”, endegat per l’IMEB de la ciutat. Els objectius d’aquest projecte són fer reflexionar sobre la repercussió que tenen les nostres accions sobre el medi ambient i modificar els hàbits perjudicials o poc sostenibles.

El programa contempla els aspectes següents:

  • “RRR” Reduir, Reutilitzar, Reciclar
  • Separació de residus
  • Hort i jardí ecològics
  • Valors cívics i mediambientals
  • L’aigua, un bé escàs
  • Recollida d’oli “Claki”