Hola famílies, 

Com us vàrem avançar en una publicació anterior, aquest curs s’ha constituït la Comissió de Benestar i Emergència Climàtica de l’AMPA, amb la missió principal de posar tot l’esforç possible en millorar les condicions de l’escola en els mesos de més calor, que cada cop comencen abans (abril-maig) i acaben més tard (octubre).

Al mes de febrer hem iniciat reunions amb la direcció de l’escola i hem intentat contactar vàries vegades amb el Consorci d’Educació de Barcelona, d’on només hem rebut la resposta que totes les accions que prenguessin per adaptar les escoles a episodis de calor, es farien a través de les direccions de les escoles. 

En aquest sentit, ens vàrem reunir amb la direcció de l’escola al març i ens va dir que des del Consorci ja ha iniciat els els tràmits per tal que a la nostra escola s’instal·lin ventiladors a totes les aules (de 4 a 6) i aire condicionat en els menjadors i altres sales d’ús compartit, com la sala d’informàtica i la sala de mestres, entre altres. 

Quan començaran a instal·lar els ventiladors i aires condicionats?

Van iniciar la instal·lació la setmana del 27 d’abril i els aniran instal·lant tots, fins que acabin, per les tardes. 

Quines accions més estan previstes per aquest any?

L’escola també ha demanat tendals portàtils que es col·locaran al pati entre I3 i les moreres, recolzats a la paret al llarg de tota la façana.

I per que no doni tant de sol a les aules i a la pista, es farà alguna cosa?

Lo ideal seria poder posar cortines opaques a totes les finestres, com a mínim les que donen al pati, i poder cobrir total o parcialment la pista d’esport amb tendals fixes o similar. 

Farem tot el possible per a que a l’escola es pugin començar a instal·lar cortines aquest curs, al menys a les aules més crítiques.

Per cobrir total o parcialment la pista poliesportiva caldrà un projecte més a mig termini. Posarem de la nostra part per a que també es pugui dur a terme el curs vinent o el més aviat possible.  

Estan fent el mateix a totes les escoles de Barcelona?

El que sabem és que a l’Eixample només han començat a posar ventiladors a l’Escola Joan Miró i a l’Escola Auró, perquè són les dues úniques escoles on la mesura de la ventilació creuada per mitigar la calor no és possible. A l’Escola Auró, perquè no es poden obrir les finestres que donen al carrer Mallorca, i a l’Escola Joan Miró, perquè si obrim les finestres que donen al carrer d’Entença el soroll que hi entra impedeix donar classe amb normalitat. 

Seguirem tenint reunions amb la direcció de l’escola i seguirem treballant per aconseguir que tot el centre estigui preparat per les altes temperatures de l’estiu i s’hi pugui exercir la docència en mesures de màxim benestar

Comissió de Benestar i Emergència Climàtica